________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


10/09/2014

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΥΝΤΣΙΟ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εὐδόκιμον Καρακουλάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ν. Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας, καί τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἀκίνδυνον Δαρδανόν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης. 
- Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον κ. Antonio Lucibello, Νούντσιον τοῦ Βατικανοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Δρος. Alberto Gasbarri καί Δρος Paolo Corvini, στελεχῶν τῶν Ὑπηρεσιῶν τοῦ Βατικανοῦ, μεθ̉ ὧν συνειργάσθη ἐπί τῆς ἐπικειμένης ἐπισήμου ἐπισκέψεως τοῦ Ἁγιωτάτου Πάπα Ρώμης κ. Φραγκίσκου εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀθανάσιον Ἀγγελίδην, Ἄρχοντα Πριμηκήριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας καί Πρόεδρον τῆς Ἐφορείας τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, μετά τῆς Ἐλλογ. κ. Βικτωρίας Λαιμοπούλου, Λυκειάρχου αὐτῆς, καί τῶν Ἐλλογ. κ. Mustafa Yılmaz, Ὑποδιευθυντοῦ, καί κ. Hikmet Konar, πρῴην Ὑποδιευθυντοῦ. 
- Τόν Ἐξοχ. κ. Κυριακόν Λουκάκην, Πρέσβυν τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ernesto Pfirter, Γεν. Πρόξενον τῆς Ἀργεντινῆς ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Mercedes Parodi. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Κωνσταντῖνον Τερζίδην μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Hyejin Lee, Καθηγητάς Πανεπιστημίου, ἐξ Ἀμερικῆς. 
- Ὁμίλους ΡΚαθολικῶν προσκυνητῶν ἐκ τῆς Γαλλικῆς ἐφημερίδος «La Croix», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιολ. ἱερέως κ. Dominique Greiner, καί ἐκ Μιλάνο, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιολ. ἱερέως κ. Silvano Provazi. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Νάτσικαν, Οἰκονομολόγον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Φωτούλας Πετροπούλου, Παιδιάτρου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Ὅμιλον παικτῶν τῆς ὁμάδος πόλο ἀνδρῶν Ὀλυμπιακοῦ, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Δασκαλάκη, μέλους τοῦ Δ. Σ. . 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Συμεών Βενετσιάνου, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κατά τάς ἐν Ἀθήναις διοργανωθεῖσας ἐκδηλώσεις ὑπό τῆς Πανελληνίου Ἐνώσεως Προασπιστῶν τῆς Ἐθνικῆς Μουσικῆς «Οἱ Ὑπέρμαχοι», ἐπί τῇ συμπληρώσει διακοσίων ἐτῶν ἀπό τῆς ἐγκρίσεως ὑπό τῆς Ἐκκλησίας τοῦ νέου μουσικοῦ συστήματος, τό Σάββατον, 4ην Ὀκτωβρίου, καί τήν Κυριακήν, 5ην ἰδίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails