_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

10/22/2014

23 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ

Το εξώφυλλο του περιοδικού "Πειραϊκή Εκκλησία" της Ι. Μητροπόλεως Πειραιώς
του τεύχους Νοεμβρίου 1991, το οποίο ήταν αφιερωμένο στον νέο Οικουμενικό
Πατριάρχη Βαρθολομαίο
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Τετάρτην, 22αν Ὀκτωβρίου, ἐδέχθη τήν ἐν τῇ Πόλει σεβασμίαν Ἱεραρχίαν τοῦ Θρόνου, ὑποβαλοῦσαν τάς εὐχάς αὐτῆς ἐπί τῇ 23ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἐκλογῆς Του εἰς τόν Πάνσεπτον Οἰκουμενικόν Θρόνον, πρός τιμήν τῆς ὁποίας τήν μεσημβρίαν παρέθεσεν ἑόρτιον γεῦμα, εἰς ὅ παρεκάθησαν καί Σεβ. Ἱεράρχαι ἐξ Ἑλλάδος, ὡς καί ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα. 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, πρώτου Ἱεράρχου Ἱεροσολύμων, προσκληθείς ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀνθηδῶνος κ. Νεκταρίου, Ἐπιτρόπου τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦθα, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ ἐν Φαναρίῳ Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ἐκ τῶν ἐν τῇ Πόλει Μετοχίων τοῦ Παναγίου Τάφου, κατά τόν τελεσθέντα ἐν αὐτῷ Ἑσπερινόν τῆς Θρονικῆς ἑορτῆς τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, τήν Τετάρτην, 22αν Ὀκτωβρίου. 
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλος κ. Ἀμβρόσιος. 
Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος καί ὁ Πατριάρχης. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβον, ἐκζητήσαντα τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονα, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Κληρικῶν καί λαϊκῶν ἐκ τῆς κατ̉ αὐτόν Ἐπαρχίας [φωτογραφία]


- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ξάνθης κ. Παντελεήμονα, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Σωφρονίου Γκουτζίνη, Πρωτοσυγκέλλου, κ. Ἰωακείμ Μούκανου καί κ. Ἀνθίμου Κωσταράκη, καί τοῦ Ἐντιμολ. κ. Γεωργίου Σαρόγλου, Ἄρχοντος Μαΐστορος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέαν, Καθηγητήν Πανεπιστημίου. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἐλασσῶνος κ. Χαρίτωνα, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν κ. Νικάνωρος Παπανικολάου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Σπαρμοῦ, κ. Χριστοφόρου καί κ. Βασιλείου Παπανικολάου, αὐταδέλφων, καί κ. Βησσαρίωνος Καραλάσχου. 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κεραστίου Κόλπου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Χαραλάμπους Μπέργκε, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τῆς Κοινότητος Ἁγίου Δημητρίου Ξυλόπορτας, καί τῶν Ἐντιμ. κ. Νικολάου Καλαμάρη, Προέδρου, καί κ. Ἰωάννου Καγιακοπαράν, Ταμίου αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ τούτου Ναοῦ. 
- Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Ἁγίας Σοφίας Ν. Ψυχικοῦ, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προϊσταμένου αὐτῆς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωαννικίου Κουλιανοπούλου. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Ἀρώνην, Πρόεδρον τοῦ Ἱδρύματος Ἑλλήνων Ἀνατολικῆς Ρωμυλίας, τήν Εὐγεν. κ. Εὐδοκίαν Παπαχρηστούδη, Πρόεδρον τῆς Πανελληνίου Ὁμοσπονδίας Συλλόγων Ἀνατολικῆς Ρωμυλίας, μετά μελῶν τῆς διοικήσεως αὐτῶν, τόν Ἐντιμ. κ. Ἀπόστολον Ζαφειρόπουλον, Πρόεδρον τοῦ Συλλόγου Ἀγχιαλιτῶν, καί τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Καραδέδον, Πρόεδρον τοῦ Συλλόγου Ἀνατολικῆς Ρωμυλίας Ἕβρου. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Δούκαν Μαρινόπουλον, νέον Ἐμπορικόν Ἀκόλουθον ἐν τῷ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Ἐλισάβετ Σένσαχιν, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀβύδου κ. Κύριλλον, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἡγουμένου κ. Εὐθυμίου Moiseyev, Διευθυντοῦ τοῦ Θεολογικοῦ Σεμιναρίου Καζάν Ρωσσίας, καί ἄλλων ἐκεῖθεν προσκυνητῶν. 
- Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Δημήτριον Τσιρόπουλον, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, ὑποβαλόντα σέβη ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, μετά τῆς συζύγου του Εὐλαβ. κ. Ἑλένης. 
- Ὅμιλον ὀρθοδόξων νέων ἐκ Φιλλανδίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Jaso Pössi, φιλοξενουμένων ὑπό τῆς Μητρός Ἐκκλησίας. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Σακελλάρην, Ἰατρόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀσημίνας, ἐξ Ἀθηνῶν 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, κατά τήν ὑπό τοῦ Συλλόγου «Οἱ Φίλοι τοῦ Ἁγίου Ὄρους» διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν μνήμης τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιμανδρίτου Γεωργίου Καψάνη, Ἡγουμένου τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Γρηγορίου, ἐν τῇ Ἀρχαιολογικῇ Ἑταιρίᾳ Ἀθηνῶν, τήν Δευτέραν, 20ήν Ὀκτωβρίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Αὐστρίας δοθεῖσαν δεξίωσιν ἐν τῇ ἐν Νεοχωρίῳ προξενικῇ κατοικίᾳ, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Χώρας, τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 21ης ἰδίου. 
 - Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν πρώτην προβολήν τῆς κινηματογραφικῆς ταινίας «Birleşen Gönüller», μέ μουσικήν τῆς Μουσικολ. κ. Εὐανθίας Ρεμπούτσικα, ἐν τῷ ἐν Maslak «Show Center», τήν Τρίτην, 21ην Ὀκτωβρίου.

3 σχόλια:

 1. Αρχιμ. Ιωακείμ Οικονομίκος. Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος Ι. Μ. Κίτρους.23 Οκτωβρίου 2014 - 10:19 π.μ.

  Ο Θεός, στα δύσκολα αυτά χρόνια αυτά χρόνια για το Γένος, μας χάρισε ένα άξιο Πατριάρχη, ο οποίος στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Ο Πατριάρχης μας κύριος Βαρθολομαίος, για 23 ολόκληρα χρόνια αγωνίζεται για τα δίκαια και τα προνόμια του Θρόνου και των επαρχιών του, για την προβολή της Ορθοδοξίας και των ιδεωδών του Γένους μας, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Τα ταξίδια του, οι περιοδείες του, οι προσκυνηματικές του επισκέψεις σε μέρη πού άνθησε ο Ελληνισμός και το Γένος των Ρωμηών, τα διάφορα συνέδρια είτε οικολογικά, είτε για την υγεία, είτε για την νεολαία, αποτελούν καρπούς του αγώνος του. Η ανασυγκρότηση του Πατριαρχείου και της Αυλής αλλά και αυτής της Ιεραρχίας με καταξιωμένους και νέους ανθρώπους, δείχνει ότι ο Πατριάρχης εμπιστεύεται τα νέα παιδιά, και αυτό είναι σημαντικό για το Πατριαρχείο αλλά και για την ίδια την Ρωμηοσύνη της Πόλεως, τα οποία έχουν μέλλον και μάλιστα λαμπρό. Για όλα αυτά αλλά και για πολλά άλλα, είμαστε ευγνώμονες πρός τον Θεό πού μας χάρισε ένα τέτοιο Πατριάρχη. Η προσευχή μας είναι ο Θεός να τον πολυετή και να τον ευλογεί για πολλά χρόνια ακόμα. Πολυχρόνιον ποιήσαι Κύριος ο Θεός, τον Παναγιώτατον και Σεβασμιώτατον ημών Αυθέντην και Δεσπότην, τον Οικουμενικόν Πατριάρχην Κύριον κύριον Βαρθολομαίον. Κύριε αυτόν, είς πολλά έτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αρχιμ. Ιωακείμ Οικονομίκος. Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος Ι. Μ. Κίτρους.23 Οκτωβρίου 2014 - 10:20 π.μ.

  Ο Θεός, στα δύσκολα αυτά χρόνια αυτά χρόνια για το Γένος, μας χάρισε ένα άξιο Πατριάρχη, ο οποίος στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Ο Πατριάρχης μας κύριος Βαρθολομαίος, για 23 ολόκληρα χρόνια αγωνίζεται για τα δίκαια και τα προνόμια του Θρόνου και των επαρχιών του, για την προβολή της Ορθοδοξίας και των ιδεωδών του Γένους μας, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Τα ταξίδια του, οι περιοδείες του, οι προσκυνηματικές του επισκέψεις σε μέρη πού άνθησε ο Ελληνισμός και το Γένος των Ρωμηών, τα διάφορα συνέδρια είτε οικολογικά, είτε για την υγεία, είτε για την νεολαία, αποτελούν καρπούς του αγώνος του. Η ανασυγκρότηση του Πατριαρχείου και της Αυλής αλλά και αυτής της Ιεραρχίας με καταξιωμένους και νέους ανθρώπους, δείχνει ότι ο Πατριάρχης εμπιστεύεται τα νέα παιδιά, και αυτό είναι σημαντικό για το Πατριαρχείο αλλά και για την ίδια την Ρωμηοσύνη της Πόλεως, τα οποία έχουν μέλλον και μάλιστα λαμπρό. Για όλα αυτά αλλά και για πολλά άλλα, είμαστε ευγνώμονες πρός τον Θεό πού μας χάρισε ένα τέτοιο Πατριάρχη. Η προσευχή μας είναι ο Θεός να τον πολυετή και να τον ευλογεί για πολλά χρόνια ακόμα. Πολυχρόνιον ποιήσαι Κύριος ο Θεός, τον Παναγιώτατον και Σεβασμιώτατον ημών Αυθέντην και Δεσπότην, τον Οικουμενικόν Πατριάρχην Κύριον κύριον Βαρθολομαίον. Κύριε αυτόν, είς πολλά έτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Απόσπσμα εκ της ομιλίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
  κ. κ. Βαρθολομαίου
  κατὰ τὴν Πατριαρχικὴν Χοροστασίαν
  ἐν τῷ ἐν Φαναρίῳ Μετοχίῳ τοῦ Παναγίου Τάφου
  κατὰ τὸν Ἑσπερινὸν τῆς Μνήμης
  τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου
  (22 Ὀκτωβρίου 2014)
  "Αἰσθανόμεθα ἰδιαιτέραν χάριν καὶ εὐλογίαν ἀλλὰ καὶ χαράν, εὑρισκόμενοι ἀπόψε εἰς τὸ χῶρον τοῦτον, τὸν ὁποῖον ἡγίασαν πατέρες καὶ λογάδες τοῦ Γένους. Εὑρισκόμεθα μάλιστα εἰς τὸ Ἱερὸν Μετόχιον τοῦτο κατὰ τὴν ἡμέραν κατὰ τὴν ὁποίαν ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου ἐξελέξατο τὴν ἡμετέραν Μετριότητα ὡς Λύχνον ἐπὶ τὴν Λυχνίαν τῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, ἀπὸ τῆς ὁποίας καὶ καταβάλλομεν ἐπὶ 23ετίαν ἤδη τὴν ἱκμάδα ἡμῶν ἵνα «φωτίζωμεν πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ» τῆς ἡμετέρας ἐνταῦθα καὶ ἐν τῷ ἐξωτερικῷ δικαιοδοσίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἀλλὰ καὶ τῇ οἰκουμένῃ πάσῃ, διακονοῦντες τὴν «ἑνότητα τῆς πίστεως ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης» καὶ διακρατοῦντες τὸν σταυρὸν τοῦ Κυρίου, ἀποβλέποντες δὲ διὰ πασῶν τῶν ἐνεργειῶν ἡμῶν εἰς τὴν εὐστάθειαν τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν, εἰς τὴν διαφύλαξιν τῆς πανορθοδόξου ἑνότητος καὶ ἀπ᾿ αὐτῆς καὶ δι᾿ αὐτῆς τῆς χριστιανικῆς καὶ εἰς τὴν ἐπικράτησιν τῆς εἰρήνης ἐν τῷ κόσμῳ".

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Related Posts with Thumbnails