________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


10/10/2014

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ ΣΗΛΥΒΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΙΤΑΛΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 10ης Ὀκτωβρίου, μετέβη εἰς Σηλυβρίαν καί ἐπεσκέφθη ἐθιμοτυπικῶς τόν Δήμαρχον αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Özcan Işıklar, ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ. Ἐν συνεχείᾳ, ἐπεσκέφθη προσκυνηματικῶς τόν ἐν ἐρειπιώδει καταστάσει εὑρισκόμενον Ἱ. Ναόν τῆς Ὁσίας Παρασκευῆς τῆς Ἐπιβατηνῆς ἐν Değirmenköy (Κερμένι). 
Τό ἑσπέρας, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς παρουσίας Αὐτοῦ τήν ἐν τῷ Ἰταλικῷ Πολιτιστικῷ Κέντρῳ ἐκδήλωσιν ἐπί τῇ ἐντάξει εἰς τό ἁγιολόγιον τῆς ΡΚαθολικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Πάπα Ἰωάννου ΚΓ΄, καθ̉ ἥν ὡμίλησε μέ θέμα «Οἰκουμενικαί σχέσεις τοῦ Σεβ. Angelo Roncalli κατά τήν περίοδον τῆς παρουσίας αὐτοῦ εἰς τήν Κωνσταντινούπολιν».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails