_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

5/27/2016

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΝΑΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ


Επί τη μνήμη των Αγίων Αρχιεπισκόπων και Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως, την ερχόμενη Κυριακή 29 Μαϊου 2016, Κυριακή της Σαμαρείτιδος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος θα προστή της καθιερωμένης Θείας Λειτουργίας στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, συλλειτουργούντων των Σεβασμιωτάτων Συνοδικών Ιεραρχών. 
Τον θείο λόγο θα κηρύξει ο Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίος. 
Κατά την Θ. Λειτουργία θα συμπροσευχηθούν Οφφικιάλιοι της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, μέλη της Αδελφότητος «Παναγία η Παμμακάριστος», οι οποίοι πραγματοποιούν το ετήσιο προσκύνημά τους στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. 
Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή της Σαμαρείτιδος, κάθε χρόνο, με απόφαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, η οποία ελήφθη μετά από σχετική πρόταση του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, άμα τη εκλογή του, στις 19 Νοεμβρίου 1991, ορίστηκε να εορτάζεται η σύναξη πάντων των Αγίων Αρχιεπισκόπων και Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως και να λειτουργεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης περιστοιχούμενος από τους Αρχιερείς της Αγίας και Ιεράς Συνόδου. 
Την Ακολουθία συνέταξε ο αοίδιμος Υμνογράφος της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, μοναχός Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης και την Εικόνα των Αγίων χάρισε στο Φανάρι ο μακαριστός Μητροπολίτης Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου Νικόδημος.

3 σχόλια:

 1. ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ως κατωτέρω

  Ἀπολυτίκιον
  Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
  Βυζαντίου ποιμένες καὶ περίδοξοι πρόεδροι, ὤφθητε σοφοὶ Ἱεράρχαι διαφόροις ἐν ἔτεσι· διὸ ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ὑμῶν τὴν πολιτείαν εὐφημεῖ· δι’ αὐτῆς γὰρ φωστῆρες περιφανεῖς, πυρσεύετε τοὺς κράζοντας· δόξα τῷ ἐνισχύσαντι ὑμᾶς, δόξα τῷ στεφανώσαντι, δόξα τῷ βεβαιοῦντι δι’ ὑμῶν, πίστιν τὴν Ὀρθόδοξον.

  Ἕτερον Ἀπολυτίκιον
  Ἦχος δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε.
  Χορείαν τὴν ἔνθεον, Ἱεραρχῶν τοῦ Χριστοῦ, συμφώνως τιμήσωμεν, ὡς Πατριάρχας σοφούς, καὶ θείους ἐκφάντορας· οὗτοι γὰρ δεδεγμένοι, τὴν τοῦ Πνεύματος αἴγλην, ὤφθησαν Ἐκκλησίας, ἀληθεῖς ποιμενάρχαι, πρεσβεύοντες τῷ Κυρίῳ, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἠμῶν.

  Κοντάκιον
  Ἦχος δ΄. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ.
  Τοῦ Βυζαντίου τοὺς ἁγίους ποιμένας, ὡς Ἱεράρχας τῆς Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καὶ ἀρετῶν δοχεῖα πολυτίμητα, πάντες εὐφημήσωμεν, ἐν μιᾷ συμφωνίᾳ, πρὸς αὐτοὺς κραυγάζοντες· ἀπὸ πάσης ἀνάγκης, καὶ ἐπηρείας ρύσασθε ἡμᾶς, Ἀρχιεράρχαι Χριστοῦ ἐνθεώτατοι.

  Μεγαλυνάριον
  Κωνσταντινουπόλεως τοὺς σοφούς, καὶ κλεινοὺς Ποιμένας, εὐφημήσωμεν, οἱ πιστοί, τοὺς ἐν διαφόροις, ἐκλάμψαντας τοῖς χρόνοις, ὡς Ἐκκλησίας στύλους καὶ ἑδραιώματα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Παραθέτομεν, εις συνέχειαν του ως άνω ημετέρου σχολίου, κατάλογον πάντων των εν Αγίοις Αρχιεπισκόπων και Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως, από του Στάχυος και έως της σήμερον, μετά χρονολογίας της Πατριαρχείας εκάστου και ημέρας μνήμης αυτού κατά το λειτουργικόν έτος:
  Και, εν πρώτοις, αναφέρομεν "τι εστί Πατριάρχης" κατά την "Επαναγωγήν" των αοιδίμων Αυτοκρατόρων Βασιλείου του Μακεδόνος και Λέοντος του Σοφού: "ο Πατριάρχης εστίν εικών ζώσα Χριστού και έμψυχος, δι' έργων και λόγων χαρακτηρίζουσα την αλήθειαν. Τέλος αυτώ, η των καταπεπιστευμένων ψυχών σωτηρία και το υπέρ της αληθείας και της εκδικήσεως των δογμάτων λαλείν ενώπιον Βασιλέως και ούκ αισχύνεσθαι".

  Απόστολος Ανδρέας ο Πρωτόκλητος (ιδρυτής της εν Βυζαντίω Μεγάλης και Πρεσβυγενούς Εκκλησίας): Εξελθών εις το κήρυγμα μετά την Πεντηκοστήν, διήλθεν εκ λαών βαρβάρων καταγγέλων τον Χριστόν τοις αγνοούσι και πλανωμένοις και τα στίγματα του Χριστού εν τω σώματι αυτού διά πολλών κακώσεων δεξάμενος, ευηγγελίσθη την μέλλουσαν Βασιλεύσαι Πόλιν. Εις Αργυρούπολιν(σημερινόν Φουντουκλί)"δειμάμενος εκκλησίαν τον ένα των εβδομήκοντα μαθητών, Στάχυν ονόματι, εχειροτόνησεν του Βυζαντίου επίσκοπον".

  Έπεται ο κατάλογος των Αγίων Πατριαρχών:
  Στάχυς(38μ.Χ.-54μ.Χ.)31 Οκτωβρίου
  Ονήσιμος(54-68)15 Φεβρουαρίου
  Καστίνος(230-237)25 Ιανουαρίου
  Μητροφάνης Α΄(306-325)4 Ιουνίου
  Αλέξανδρος(325-337)30 Αυγούστου
  Παύλος Α΄(337-339,341-342,346-351)6 Νοεμβρίου
  Γρηγόριος ο Θεολόγος(379-381)25 Ιανουαρίου
  Νεκτάριος(381-397)11 Οκτωβρίου
  Ιωάννης ο Χρυσόστομος(398-404)13 Νοεμβρίου
  Αρσάκιος(404-405)11 Οκτωβρίου
  Αττικός(406-425)8 Ιανουαρίου
  Σισίννιος(426-427)11 Οκτωβρίου
  Μαξιμιλιανός(431-434)21 Απριλίου
  Πρόκλος(434-446)20 Νοεμβρίου
  Φλαβιανός(446-449)16 Φεβρουαρίου
  Ανατόλιος(449-458)3 Ιουλίου
  Γεννάδιος Α΄(458-471)17 Νοεμβρίου
  Μακεδόνιος Β΄(495-511)25 Απριλίου
  Ιωάννης Β΄(518-520)25 Αυγούστου
  Επιφάνιος(520-535)25 Αυγούστου
  Μηνάς(536-552)25 Αυγούστου
  Ευτύχιος(552-565,577-582)6 Απριλίου
  Ιωάννης Γ΄ο από σχολαστικών(565-577)21 Φεβρουαρίου
  Ιωάννης ο Νηστευτής(582-595)2 Σεπτεμβρίου
  Κυριακός(595-606)27 Οκτωβρίου
  Θωμάς Α΄(607-610)21 Μαρτίου
  Θωμάς Β΄(667-669)15 Νοεμβρίου
  Ιωάννης Ε΄(669-675)18 Αυγούστου
  Κωνσταντίνος Α΄(675-677)9 Αυγούστου
  Θεόδωρος Α΄(677-679,686-687)27 Δεκεμβρίου
  Γεώργιος Α΄(679-686)18 Αυγούστου
  Παύλος Γ΄(687-693)2 Σεπτεμβρίου(ή 30 Αυγούστου κατά τα έντυπα μηναία και τον συναξαριστήν)
  Καλλίνικος Α΄(693-705)23 Αυγούστου
  Κύρος(706-711)8 Ιανουαρίου
  Γερμανός Α΄(715-730)12 Μαίου
  Ταράσιος(784-806)25 Φεβρουαρίου
  Νικηφόρος Α΄(806-815)2 Ιουνίου
  Μεθόδιος Α΄(842-846)14 Ιουνίου
  Ιγνάτιος(846-858,867-877)23 Οκτωβρίου
  Φώτιος Α΄ ο Μέγας(858-868,877-886)6 Φεβρουαρίου
  Στέφανος Α΄(886-893)18 Μαίου
  Αντώνιος Β΄(893-901 ή μάλλον 895)12 Φεβρουαρίου
  Νικόλαος Α΄ ο Μυστικός(895-907,912-925)16 Μαίου
  Ευθύμιος(907-912)5 Αυγούστου
  Στέφανος Β΄(925-928)18 Ιουλίου
  Τρύφων(928-931)19 Απριλίου
  Πολύευκτος(956-970)5 Φεβρουαρίου
  Νικόλαος Β΄ο Χρυσοβέργης(984-996)16 Δεκεμβρίου
  Σέργιος Β΄(999-1019)12 Απριλίου
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ

  Ευστάθιος(1020-1025)31 Μαίου
  Κωνσταντίνος Γ΄ο Λειχούδης(1059-1063)29 Ιουλίου
  Ιωάννης Η΄ ο Ξιφιλίνος(1063-1075)30 Αυγούστου
  Κοσμάς ο Ιεροσολυμίτης(1075-1081)2 Ιανουαρίου
  Λέων ο Στυππής(1134-1143)12 Νοεμβρίου
  Αρσένιος ο Αυτωρειανός(1255-1260,1261-1267)28 Οκτωβρίου
  Ιωσήφ Α΄(1267-1275,1282-1283)30 Οκτωβρίου
  Αθανάσιος Α΄(1289-1293,1304-1310)28 Οκτωβρίου
  Κάλλιστος Α΄(1350-1354,1355-1363)20 Ιουνίου
  Φιλόθεος ο Κόκκινος(1354-1355,1364-1376)11 Οκτωβρίου
  Κάλλιστος Β΄ο Ξανθόπουλος(1397)22 Νοεμβρίου
  Μάξιμος Γ΄(1476-1482)17 Νοεμβρίου
  Διονύσιος Α΄(1466-1472,1488-1490)23 Νοεμβρίου
  Νήφων Β΄(1486-1488,1497-1498 και 1502)11 Αυγούστου
  Παρθένιος Γ΄(1656-1657)24 Μαρτίου
  Γαβριήλ(1657)3 Δεκεμβρίου
  Γρηγόριος Ε΄(1797-1798,1806-1808,1818-1821)10 Απριλίου
  Κύριλλος ΣΤ΄(1813-1818)18 Απριλίου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΔΕΝ ΚΛΕΙΝΕΙ ΕΔΩ! ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΟΙ "ΩΝ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΣ ΓΙΝΩΣΚΕΙ". ΤΙΝΕΣ ΕΞ΄ΑΥΤΩΝ ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΝ ΤΗΣ ΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑΝ Ο ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΤΟ ΚΑΙΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗ! Η ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΝ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΝΟΥΣΗ ΑΥΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΓΙΝΩΣΚΕΙ ΠΑΝΥ ΚΑΛΩΣ ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΤΑΤΑΓΟΥΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΟΡΕΙΑΝ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΑΥΤΗΣ. ΕΩΣ ΤΟΤΕ ΗΜΕΙΣ ΘΑ ΔΕΟΜΕΘΑ ΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΣ, ΟΠΩΣ ΠΡΕΣΒΕΥΩΣΙ ΤΩ ΚΥΡΙΩ ΕΙΣ ΤΟ ΣΩΘΗΝΑΙ ΤΑΣ ΨΥΧΑΣ ΗΜΩΝ.ΑΜΗΝ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Related Posts with Thumbnails