________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


5/11/2016

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ (11 ΜΑΪΟΥ 2016)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ὑπεύθυνον τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, μετά τῶν ἐν αὐτῇ διακονουσῶν Ὁσιωτ. Μοναχῶν καί τῶν μελῶν τῆς Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς Ἐντιμ. κ. κ. Πέτρου Σαμαντζῆ καί Μηνᾶ Παπαγεωργίου, προσενεγκόντας τόν εἰθισμένον ἄρτον καί τήν λαμπάδα, ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ Πατριαρχικῇ καί Συνοδικῇ ἱερουργίᾳ ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ τήν Κυριακήν τῶν Μυροφόρων. 
- Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Kerem Kınık, Πρόεδρον τῆς ἐν Ἀγκύρᾳ ἑδρευούσης Ἐρυθρᾶς Ἡμισελήνου (Kızılay), καί Ebubekir Özkul, Διευθυντήν τοῦ ἐν τῇ Πόλει παραρτήματος αὐτῆς. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Βαπορτζῆν, ἐκ Θεσσαλονίκης.
- Τόν Ἐλλογ. κ. Σταῦρον Ἀνεστίδην, ἐκ τοῦ ἐν Ἀθήναις Κέντρου Μικρασιατικῶν Σπουδῶν. 
* * * 
Tό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 11ης τ.μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, παρηκολούθησε τήν ἐκδήλωσιν βιβλιοπαρουσιάσεως τοῦ συγγράμματος «Yok Hükmünde», ἀφορῶντος εἰς τά δικαιώματα τῶν ἐν Τουρκίᾳ μή Μουσουλμανικῶν Κοινοτήτων, ἐν τῷ «Μουσείῳ Πέραν» (Pera Müzesi). 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
-Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν ἔναρξιν τοῦ ὑπό τοῦ Δήμου Beşiktaş διοργανωθέντος φεστιβάλ κήπων καί ἀνθέων, τήν Παρασκευήν, 6ην Μαΐου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά: 
α) τήν μουσικήν ἐκδήλωσιν μέ θέμα «Zümrüd - Ü Anka», τῇ ὑψηλῇ παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. Προέδρου τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας κ. Recep Tayyip Erdoğan, ἐν τῷ Συνεδριακῷ Κέντρῳ «Haliç Kongre Merkezi», τήν Παρασκευήν, 6ην Μαΐου, 
β) τήν ὑπό τῆς Ἀλεβιτικῆς Ἑστίας διανοήσεως (Alevi Düşünce Ocağı) διοργανωθεῖσαν ἡμερίδα μέ θέμα τήν θρησκευτικήν ἐλευθερίαν, ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Point», τήν Κυριακήν, 8ην ἰδίου, καί 
γ) κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Shai Cohen, Γεν. Προξένου τoῦ Ἰσραήλ ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ 68ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ Κράτους, ἐν τῷ ἐμπορικῷ κέντρῳ «Zorlu», τήν Δευτέραν, 9ην ἰδίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Κασσιανοῦ Νότη, κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, κατά τούς ὑπό τοῦ Δήμου Σκουτάρεως (Üsküdar) διοργανωθέντας ἑορτασμούς ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς θερινῆς περιόδου, τό Σάββατον, 7ην Μαΐου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails