________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


10/04/2020

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΜΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΣ Β' ΔΟΜΕΣΤΙΚΟΥ ΤΗΣ Μ.τ.Χ.Ε.


ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΩΝ ΠΕΡΑΝ 
ΨΗΦΙΣΜΑ 
Ἅμα τῷ ἀκούσματι τοῦ θλιβεροῦ ἀγγέλματος τῆς κοιμήσεως ἐν Ναυπλίῳ τῆς ἀειμνήστου Κυριακῆς Μπακοπούλου, μητρὸς τοῦ λίαν ἡμῖν ἀγαπητοῦ καὶ κατὰ πάντα σεβαστοῦ, Μουσικολ. κ. Γεωργίου Μπακοπούλου, Ἄρχοντος β΄ Δομεστίκου τῆς Μ.τ.Χ.Ε., καὶ Προέδρου τοῦ Συνδέσμου μας, τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον αὐτοῦ συνῆλθεν ἐκτάκτως, ὑπὸ τὴν Προεδρείαν τοῦ Ἀντιπροέδρου αὐτοῦ, Ἄρχοντος κ. Γεωργίου Σαρρῆ, καὶ ἀπεφάσισεν ὁμοφώνως ὅπως: 
1ον Διαβιβάσῃ καταλλήλως τὰ εἰλικρινῆ συλλυπητήρια τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, τῶν μελῶν τοῦ Συνδέσμου καὶ γενικῶς τοῦ ἱεροψαλτικοῦ κόσμου τῆς Πόλεώς μας εἰς τὸν τεθλιμμένον Ἄρχοντα καὶ τοὺς οἰκείους τῆς θανούσης, 
2ον Καταβάλλῃ εἰς μνήμην τῆς ἐκλιπούσης χρηματικὸν ποσὸν εἰς τὸ συσσίτιον τῆς Ἁγίας Τριάδος Μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου, καὶ 
3ον Δημοσιεύσῃ τὸ παρὸν ψήφισμα εἰς τὸν ὁμόγλωσσον Τύπον. 
Ἐν Πέραν, τῇ 4ῃ Ὀκτωβρίου 2020. 
Ἐκ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails