Μ' ένα κλικ στην εικόνα όλες οι σχετικές αναρτήσεις
_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

8/28/2016

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ


ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ 
ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ 
Ἀνακοινοῦται, ὅτι τήν 1ην Σεπτεμβρίου, ἡμέραν Πέμπτην, τελεῖται ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ ἡ Ἑορτή τῆς Ἰνδίκτου καί ἡ Ἱ. Σύναξις πρός τιμήν καί μνήμην τῆς Παναγίας τῆς Παμμακαρίστου, ἧς ἡ Ἱ. Εἰκών τεθησαύρισται ἐν αὐτῷ. 
Κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς παραμονῆς, Τετάρτης, 31ης Αὐγούστου, καί ὥραν 6:00 μ.μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος θά χοροστατήσῃ ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, καί εἰς τό τέλος αὐτοῦ ὁ Πατριάρχης θά χειροθετήσῃ εἰς Ἄρχοντα Ὀφφικιάλιον τόν Ἐξοχ. κ. Ἀλέξανδρον Ἀλεξανδρῆν, Πρέσβυν ἐ. τ., τήν δ̉ ἑπομένην, ἡμέραν τῆς Ἑορτῆς, θά τελεσθῇ ἡ Θεία Λειτουργία ἐν Πατριαρχικῇ καί πολυαρχιερατικῇ συγχοροστασίᾳ, τῇ συμμετοχῇ τῶν Συνοδικῶν καί Ἐνδημούντων Ἀρχιερέων. 
Ἡ Ἱ. Εἰκών τῆς Παναγίας τῆς Παμμακαρίστου θά εἶναι ἐκτεθειμένη, κατά τό ἔθος, εἰς προσκύνησιν ἐν τῷ Σωλέᾳ τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ. 
Κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν θά ἀναγνωσθῇ καί εἰδικόν Μήνυμα τῆς Α. Θ. Παναγιότητος ἐπί τῇ ἡμέρᾳ προσευχῶν ὑπέρ τῆς προστασίας τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος. 
Διά τούς ἐπιθυμοῦντας νά ἐκκλησιασθοῦν κατά τόν τελεσθησόμενον ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς διατίθεται λεωφορεῖον, τό ὁποῖον θά ἐκκινήσῃ τήν 5ην μ.μ. ὥραν ἐκ τῆς πλατείας Ταταούλων (Κουρτουλούς), διερχόμενον τήν 5.15 μ.μ. ἔμπροσθεν τῆς Ὄπερας Ταξείμ, μετ᾿ ἐπιστροφῆς εἰς τά ἴδια μετά τό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails