Μ' ένα κλικ στην εικόνα όλες οι σχετικές αναρτήσεις
_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

8/13/2016

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ ΙΜΒΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

φωτό αρχείου: Ν. Μαγγίνας

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἡ ἀναχώρησις τοῦ Πατριάρχου εἰς Ἴμβρον 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Νήφωνος καί Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἀνεχώρησε τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 13ης τ.μ., εἰς τήν γενέτειράν Του Ἴμβρον, προκειμένου ἵνα προστῇ τῆς τε Θείας Λειτουργίας, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, καί τῶν διοργανουμένων ὑπό διαφόρων Ἰμβριακῶν Σωματείων καί τοῦ ΣΥΡΚΙ ἐπετειακῶν ἐκδηλώσεων ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς συμπληρώσεως ἐφέτος εἰκοσιπενταετίας ἀπό τῆς ἀναρρήσεώς Του εἰς τόν πάνσεπτον Οἰκουμενικόν Θρόνον. 
Ὁ Παναγιώτατος θά ἐπιστρέψῃ, σύν Θεῷ, εἰς τήν Πόλιν τήν Παρασκευήν, 19ην ἰδίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails