________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


8/22/2016

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΖΙΚΟ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΤΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΜΟΝΗ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ

Στιγμιότυπο από την περσινή Πατριαρχική Λειτουργία στην Φανερωμένη Κυζίκου

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἡ ἀναχώρησις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος εἰς Κύζικον Μ. Ἀσίας 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανοῦ καί κληρικῶν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, μετέβη τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 22ας Αὐγούστου, εἰς Πάνορμον (Bandırma) καί ἐκ τῆς ἀποβάθρας αὐτῆς ἀνῆλθεν εἰς Ἀρτάκην (Erdek), προκειμένου ἵνα προστῇ, διά δευτέραν φοράν, τῆς Θ. Λειτουργίας εἰς τά ἐρείπια τῆς ἱστορικῆς Ἱ. Μονῆς Παναγίας Φανερωμένης Κυζίκου, κατά τήν ἑόρτιον ἡμέραν αὐτῆς, τήν Τρίτην, 23ην ἰδίου, ἐπί τῇ ἀποδόσει τῆς Ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἧς ἡ ἐφέστιος καί ὁμώνυμος θαυματουργός ἱερά εἰκών τῆς Παναγίας φυλάσσεται, ὡς πολύτιμον θησαύρισμα, ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ. 
* * * 
 Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Εἰρηναίου Νάκου, κληρικοῦ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἰωάννου Παπαμιχαλάκη, Ἄρχοντος Μ. Ὑπομνηματογράφου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας - πρῴην Προέδρου τῆς Ἀδελφότητος Ὀφφικιαλίων «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Θεοδώρων (Α’ Νεκροταφεῖον Δήμου Ἀθηναίων), τήν Δευτέραν, 22αν Αὐγούστου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails