Μ' ένα κλικ στην εικόνα όλες οι σχετικές αναρτήσεις
_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

8/03/2016

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΧΟΡΟΣΤΑΤΗΣΕ ΣΤΟΝ Α' ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΑ ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΝΑΟ

φωτό Αρχείου 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Α´ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 1ης Αὐγούστου. 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τήν Εὐγεν. κ. Μαίρην Κομοροσάνο, Πρόεδρον τῆς Ἐφορίας τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς Γαλατᾶ, ἐξαιτησαμένην τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐγγίζουσιν ὀνομαστηρίοις αὐτῆς. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Κτιστάκιν, Νομικόν Σύμβουλον τῶν Πατριαρχείων. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀκύλαν Ν. Μαρούσην, ἐντεῦθεν, ἐπί τοῖς προλαβοῦσιν ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον-Ἀπόστολον Τριανταφυλλίδην, ἐντεῦθεν. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Ἄνναν Ζουμπουλιάδου-Hayat, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Ἰορδάνου, ἐντεῦθεν.
- Τήν Εὐγεν. κ. Ἀγγελικήν-Ἐλβίραν Πλεμετῆ, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Κότσαλον, Ἠλεκτρολόγον Μηχανικόν, καί τήν Ἐλλογ. κ. Ξανθήν Μόρφη, Θεολόγον, ἐκ Κομοτηνῆς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails