Μ' ένα κλικ στην εικόνα όλες οι σχετικές αναρτήσεις
_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

8/02/2016

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (1-8-2016)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Τήν Κυριακήν, 31ην λ. μ. Ἰουλίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Ναϋδίου τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἡγουμένου τῆς Μονῆς, καθ᾿ ἥν ἐτελέσθη ἡ εἰς Διάκονον χειροτονία τοῦ ἐκ τῶν δοκίμων αὐτῆς Ἐλλογ. κ. Ἐλευθερίου Ἀλούκου, προοριζομένου διά τάς ἀνάγκας τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων. Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ὁ Παναγιώτατος ἀπηύθυνε πρός τόν νέον κληρικόν πατρικούς λόγους καί ἐπεδαψίλευσεν αὐτῷ τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν. 
Κατά τήν ἐν Χάλκῃ παραμονήν Του ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τόν ἐν αὐτῇ παραθερίζοντα Σεβ. Μητροπολίτην Πέργης κ. Εὐάγγελον καί τούς οἰκογενεῖς αὐτοῦ. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
-  Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Διδυμοτείχου, Ὁρεστιάδος καί Σουφλίου κ. Δαμασκηνόν, μετά τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Βαρθολομαίου Ἀστεριάδου καί κ. Ἀθηναγόρου Ζηλιασκοπούλου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Παπαϊωάννου. 
-  Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Λάζαρον Θεοδοσίου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Ταταούλων. 
-  Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Παπαλιάρην, Πρόεδρον τῶν Κοινοτήτων Σταυροδρομίου καί Μ. Ρεύματος. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Μαίρην Φούξ, ὑποβαλοῦσαν σέβη ἐπί τοῖς ἐπί θύραις ὀνομαστηρίοις αὐτῆς, μετά τοῦ ἐγγονοῦ αὐτῆς Ἐλλογ. κ. Βασιλείου Π. Βίγκα, ὅν ὁ Πατριάρχης συνεχάρη καί ηὐλόγησεν ἐπί τῇ ἀποπερατώσει τῶν Πανεπιστημιακῶν σπουδῶν του, εὐχηθείς αὐτῷ καλήν σταδιοδρομίαν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails