________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


2/10/2017

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (10 Φεβρουαρίου 2017)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δράμας κ. Παῦλον, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐθυμίου Παπαδοπούλου. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀμβρόσιον Μπιτζιάδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰερσέης.
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χαραλάμπη Nichev, ἐντεῦθεν, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί λαβόντα τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις του. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Γρηγόριον Νταραβάνογλου, Ἄρχοντα Μαΐστορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Σταύρου. 
- Τόν Ἐξοχ. κ. Vecdet Öz, Πρόεδρον τοῦ «Adalet Partisi», καί τόν Ἐλλογ. κ. Korhan Kongaz, στέλεχος αὐτοῦ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Ἀλατερέζογλου, Δικηγόρον, ἐντεῦθεν, ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ εἰς Ἀμερικήν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Βαλσαμίδην, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Vedat Akçayöz, Συγγραφέα, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Τασσελαρίδην, μετά τῆς θυγατρός του Εὐγεν. δίδος Στεφανίας, Ψυχολόγου, ἐκ τῆς Πόλεως. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀποστόλου Πορίδου, κατά τά ἐγκαίνια τῆς ὑπό τοῦ ἐν τῇ Πόλει Γεν. Προξενείου τῆς Οὑγγαρίας ὀργανωθείσης ἐκθέσεως μέ θέμα «Ἔργα τοῦ Ἀρχιτέκτονος Károly Kós καί ἑκατονταετηρίς τοῦ ἐν τῇ Πόλει Οὑγγρικοῦ ἐρευνητικοῦ Κέντρου», τήν Πέμπτην, 9ην Φεβρουαρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails