Μ' ένα κλικ στην εικόνα όλες οι σχετικές αναρτήσεις
_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

2/15/2017

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (15 Φεβρουαρίου 2017)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α .Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Ὁσιώτ. Ἱερομόναχον κ. Τιμόθεον, ἐκ τοῦ ἐνταῦθα Μετοχίου τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Παντελεήμονος, καί τήν Εὐγεν. κ. Tamara Dermenji. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Δανάην Βασιλάκη, Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς μητρός της Εὐγεν. κ. Δήμητρας, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Πάτσην, Δικηγόρον, τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Ἀλέκου, ἐπίσης Δικηγόρον, καί τάς Εὐγεν. κυρίας Γεωργίαν Σαδανᾶ, Δημοσιογράφον, καί Στυλιανήν Παύλου, ἰδ. Ὑπάλληλον, ἐξ Ἀθηνῶν. Ὅμιλον μελῶν τοῦ Διεθνοῦς Δικτύου διά τόν διαθρησκειακόν καί διαπολιτισμικόν διάλογον «DEM International». 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Παπαλιάρην, Πρόεδρον τῶν Κοινοτήτων Σταυροδρομίου καί Μεγάλου Ρεύματος. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Χρυσόστομον Δαμδᾶν, ἐξ Ἴμβρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails