________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


2/13/2017

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΒΕΒΕΚΙΟΥ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν τοῦ Ἀσώτου, 12ην Φεβρουαρίου, ἐπί τῇ διαγενομένῃ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους, ἐχοροστάτησεν εἰς τόν ὁμώνυμον Ἱ. Ναόν τῆς Κοινότητος Βεβεκίου κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν. 
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, ἡ Εὐγεν. κ. Δανάη Βασιλάκη, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί πιστοί ἐκ τῆς Ὁμογενείας, παρέστη δέ καί ὁ Ἐντιμ. κ. Μurat Hazinedar, Δήμαρχος Beşiktaş, μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Σαατσῆς ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί ὁ Παναγιώτατος, Ὅστις ηὐχαρίστησε τόν κ. Δήμαρχον διά τήν τιμητικήν του παρουσίαν. 
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις καθ᾿ ἥν, Πατριαρχικῇ προτροπῇ, ὡμίλησαν ὁ ἅγιος Ἐρυθρῶν καί ὁ ἐξ Ἀμερικῆς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀμβρόσιος Μπιτζιάδης. Θερμόν χαιρετισμόν πρός τόν Παναγιώτατον καί τό ἐκκλησίασμα ἀπηύθυνεν ὁ Ἐντιμ. κ. Δήμαρχος Beşiktaş. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλον. 
- Τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Εὐγένιον Τσαραμανίδην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Αὐξέντιον Καλαγκόν, Ἄρχοντα Ὀστιάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Καρδιοχειρουργόν, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Χαράλαμπον Γκουράρον, Στέλεχος τῆς Ἑταιρίας «ΤΙΤΑΝ», ἐπί τῇ διαγενομένῃ ὀνοματικῇ του ἑορτῇ. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Φώτιον Μπενλίσοϊ, ἐντεῦθεν, ἐπίσης ἐπί τῇ προλαβούσῃ ἑορτῇ αὐτοῦ. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Κωνσταντῖνον Ἀγιαννίδην, Φαρμακοποιόν, ἐκ Θεσσαλονίκης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails