________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


1/12/2020

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (12-1-2020)

Φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 11ης Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Καναδᾶ κ. Σωτηρίου καί τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Ἀνδρέου, μετέβη εἰς τό ἐν Κοντοσκαλίῳ Ἀρμενικόν Πατριαρχεῖον καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν τελετήν ἐνθρονίσεως τοῦ νέου Πατριάρχου τῶν ἐνταῦθα Ἀρμενίων Μακ. κ.κ. Sahak Maşalyan, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ ἐκεῖσε Πατριαρχικῷ Ναῷ τῆς Παναγίας, συγχαρείς διά καταλλήλου ὁμιλίας τήν Α. Μακαριότητα τουρκιστί.
Ἡ. Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς μετά τά Φῶτα, 12ης ἰδίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λαοδικείας κ. Θεοδωρήτου. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Παναγιώτατος καλωσώρισε τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ ἐν Ἡρακλείῳ Κρήτης Ἰνστιτούτου Ἀνθρωπιστικῶν καί Κοινωνικῶν Ἐπιστημῶν καί ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν τοῦ Α’ Γενικοῦ Λυκείου Γρεβενῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Βασιλείου Τσιούφα, Διευθυντοῦ, ἀναφερθείς εἰς τό περιεχόμενον τοῦ παιδευτικοῦ ἰδεώδους εἰς τό σύγχρονον σχολεῖον καί ἐπιδαψιλεύσας πρός πάντας τούς ἐκκλησιασθέντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μεξικοῦ κ. Ἀθηναγόραν. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονα, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Κληρικῶν καί λαϊκῶν συνεργατῶν αὐτοῦ ἐκ τῆς Θεοσώστου ταύτης Ἐπαρχίας τοῦ Θρόνου. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνόν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Τανισκίδην, Τραπεζικόν, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Κορίνας Φασούλη, Δικηγόρου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Πίτταν, Στέλεχος Ναυτιλιακῶν Ἐπιχειρήσεων, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χριστίνης Μπελεχρῆ, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Κιοπιρίδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐλευθερίας Καλαϊτζίδου, ἐκ Καβάλας, λαβόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς γάμοις αὐτῶν, τελεσθεῖσιν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Κασαμπαλάκου, Πρόεδρον τοῦ Πανελληνίου Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων καί Φίλων Ἀτόμων μέ Αὐτισμόν καί Εἰδικάς Ἀνάγκας «Ἡ Ἁγία Σκέπη», ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Κωνσταντῖνον Τερψίδην, Ἐκπαιδευτικόν, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Κρυσταλλίας, Στελέχους τοῦ Δήμου Θεσσαλονίκης. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Oleg Bogdanov, μετά τῶν Εὐγεν. κυριῶν Svetlana konyukhova καί Marijana Andric Dabovic, ἐκ Μαυροβουνίου. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστίνου, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τῆς Ἑνώσεως Ὁμογενῶν ἐκ Κωνσταντινουπόλεως Βορείου Ἑλλάδος, ἐν τῇ ἐν Καλαμαριᾷ ἕδρᾳ αὐτῆς, τήν Κυριακήν, 12ην Ἰανουαρίου. 
- Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανοῦ, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τοῦ Φιλανθρωπικοῦ καί Μορφωτικοῦ Συλλόγου τῶν ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἰμβρίων, ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ τοῦ Ἱ. Καθεδρικοῦ Ναοῦ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Σταυροδρομίου, αὐθημερόν. 
- Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἐλευθερίου Χρυσοχόου, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τῆς ἐν Ἀθήναις Ἑνώσεως Κωνσταντινουπολιτῶν, ἐν τῷ ἐν Ἀμπελοκήποις Πνευματικῷ Κέντρῳ αὐτῆς, αὐθημερόν. 
Καταλλήλως δέ, κατά: 
α) τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀδελφότητος Κωνσταντινουπολιτῶν Μεγάλου Ρεύματος Βοσπόρου «Ὁ Ταξιάρχης», ἐν ταῖς ἐγκαταστάσεσι τοῦ Δημαρχείου Παλαιοῦ Φαλήρου, τό Σάββατον, 11ην ἰδίου, καί 
β) τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Ἰμβρίων, ἐν τῇ ἐν Νέᾳ Σμύρνῃ ἕδρᾳ αὐτοῦ, τήν Κυριακήν, 12ην τ.μ..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails