________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


1/09/2020

ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2020 ΣΤΗΝ ΣΜΥΡΝΗ (ΦΩΤΟ)


Ὁ ἑορτασμὸς τῶν Ἁγίων Θεοφανείων εἰς Σμύρνην 
Ἑωρτάσθησαν καὶ ἐφέτος τὰ Ἅγια Θεοφάνεια εἰς Σμύρνην, προεξάρχοντος τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, Σεβ. Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου εἰς τὸν ἱστορικὸν Ναὸν τῶν Ἁγίων Βουκόλου καὶ Πολυκάρπου, ὅπου ἐτελέσθησαν αἱ προβλεπόμεναι ὑπὸ τοῦ Τυπικοῦ τῆς Μητρὸς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας Ἱεραὶ Ἀκολουθίαι τόσον τῆς Κυριακῆς πρὸ τῶν Θεοφανείων, ὅσον καὶ τῆς κυριωνύμου ἡμέρας, κατὰ τὴν ὁποίαν, μετὰ τὴν Ἀπόλυσιν τῆς Θείας Λειτουργίας, ἐπραγματοποιήθη ἡ Κατάδυσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τὴν προκυμαίαν τῆς Σμύρνης.
Προσκυνηταὶ ἐκ τοῦ Ἐξωτερικοῦ ἀφίχθησαν εἰς τὴν πρωτεύουσαν τῆς Ἰωνίας διὰ νὰ μετάσχουν εἰς τὰς τελετὰς τῆς μεγάλης αὐτῆς Δεσποτικῆς Ἑορτῆς καὶ νὰ παραστοῦν εἰς τὸν Ἁγιασμὸν τῶν Ὑδάτων εἰς τὸ κέντρον τῶν Μικρασιατικῶν Παραλίων, μαζὶ μὲ τὰ μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος. Ἰδιαιτέρα ἡ παρουσία τῶν μελῶν τῆς ὁμάδος ὑδατοσφαιρίσεως «Ἀπόλλων», ἐξ Ἀθηνῶν, οἱ ὁποῖοι, ἐλθόντες εἰς Σμύρνην πρὸς διεξαγωγὴν φιλικοῦ ἀγῶνος μετὰ τῆς ὁμάδος ESTI Σμύρνης, ἔπεσον εἰς τὰ Μικρασιατικὰ Ὕδατα διὰ νὰ ἀνασύρουν τὸν Τίμιον Σταυρόν, τὸν ὁποῖον ἀνέσυρεν ὁ προπονητὴς τῆς ὁμάδος αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Ἰωάννης Κατρουζανάκης. 


Εἰς τὸν ἑορτασμὸν παρέστη ἐκ προσώπου τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως ὁ Ἐλλογιμ. κ. Κωνσταντῖνος Ἀλεξανδρῆς, Γενικὸς Γραμματεὺς Δημοσίου Διπλωματίας, Θρησκευτικῶν καὶ Προξενικῶν Ὑποθέσεων, ἡ Εὐγεν. κ. Ἀργυρὼ Παπούλια, Γενικὴ Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν Σμύρνῃ, ὁ Ἐλλογιμ. κ. Νικόλαος Στεφάνου, τ. Γ. Γραμματεὺς τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, ὁ ἐπὶ κεφαλῆς Ἐντιμ. κ. Εὐθύμιος Ἀγγελόπουλος καὶ τὰ μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ἀποστολῆς εἰς τὴν ἐνταῦθα ἕδραν τοῦ ΝΑΤΟ, κ.ἄ. .


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails