_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

2/05/2014

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ (4-5 Φεβρουαρίου 2014)

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην Αίθουσα του Θρόνου στο Φανάρι
με τον Αρχιμουφτή του Καυκάσου και την Ντόρα Μπακογιάννη 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ὁ Σοφολ. Ἀρχιμουφτῆς τοῦ Καυκάσου κ. Allashukur Pasha –Zadeh, εἰς τά Πατριαρχεῖα 
Tήν μεσημβρίαν τῆς Τρίτης, 4ης Φεβρουαρίου, ὁ Σοφολ. Ἀρχιμουφτῆς τοῦ Καυκάσου Δρ. κ. Allahshukur Pasha-Zadeh, εὑρισκόμενος εἰς τήν Πόλιν πρός συμμετοχήν εἰς τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Ἱδρύματος Marmara Grubu 17ην Οἰκονομικήν Εὐρωασιατικήν Συνάντησιν, προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα καί ἔσχεν ἐγκάρδιον συνάντησιν μετά τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, μεθ’Οὗ συνδέεται ἀπό ἐτῶν φιλικῶς. 
Κατά τήν συνάντησιν μετά τοῦ Σοφολογιωτάτου παρέστησαν ὡσαύτως ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Μπακού καί Ἀζερμπαϊτζάν κ. Ἀλέξανδρος, ὁ ἐν Ἀζερμπαϊτζάν ΡΚαθολικός Ἐπίσκοπος κ. Vladimir Fekete, ὁ Σοφολ. Ἀρχιρραββῖνος τῆς Χώρας κ. Yevdayev Milikh Ilhanonovich, ἐλθόντες ἐκεῖθεν ὁμοῦ μετά τοῦ ὑψηλοῦ ἐπισκέπτου, ὁ Ἐλλογ. κ. Akkan Suver, Πρόεδρος τοῦ ὡς ἄνω Ἱδρύματος, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Mammad Aliyev, καθώς καί συνεργάται αὐτῶν. Τήν ἐπίσκεψιν ταύτην ἐκάλυψαν τά Μέσα Γενικῆς Ἐνημερώσεως. Οἱ ὡς ἄνω ἐπισκέπται παρεκάθησαν εἰς τό ἐν συνεχείᾳ παρατεθέν Πατριαρχικόν ἄριστον, ἐνῷ ἀπεδόθησαν αὐτοῖς αἱ νενομισμέναι τιμαί. 
* * * 
Τήν μεσημβρίαν τῆς Τετάρτης, 5ης ἰδίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ συμμετοχῆς τήν ἐν τῷ Συνεδριακῷ Κέντρῳ τοῦ Ξενοδοχείου WOW 17ην Οἰκονομικήν Εὐρωασιατικήν Συνάντησιν διοργανωθεῖσαν, μεταξύ 4ης καί 6ης Φεβρουαρίου, ὁμιλήσας καταλλήλως τῇ περιστάσει. 
* * * 
 Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Κυριακοῦ Κεσίσογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους τῆς Κοινότητος Βεβεκίου, καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Γεωργίου Μπενλίσοϊ Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Σωσίπατρον Στεφανούδην, ἐκ Σουηδίας. 
- Τήν Ἐξοχ. κ. Ντόραν Μπακογιάννη, τέως Ὑπουργόν-Βουλευτήν, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τοῦ Ἐντιμ. συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Ἰσιδώρου Κούβελου, ᾧτινι ὁ Πατριάρχης ηὐχήθη πατρικῶς ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Ἀναστασίου Χατζηβασιλείου, συνεργάτου αὐτῆς, καί Γεωργίου Σύμπουρα καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μοσχούλας. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνον Δεληκωνσταντῆν, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Γένους, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐξοχ. κ. Dražen Hrastić, Πρέσβυν τῆς Κροατίας ἐν Ἀγκύρᾳ. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Μακάριον Γρινιεζάκην, Διευθυντήν τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, καί τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ναθαναήλ Φελεσάκην, ἐκ Νεαπόλεως Ἰταλίας. 
- Τήν Ἐξοχ. κ. Μαρίαν Γιαννακάκη, Βουλευτήν Β’ Περιφερείας Πειραιῶς τοῦ Κόμματος Δημοκρατική Ἀριστερά (ΔΗΜ.ΑΡ.), μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐλλογιμ. κ. Κωνσταντίνου Γασπαρινάτου, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Charles Hunter, Γενικόν Πρόξενον τῶν Η.Π.Α. ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Mary Ann Glendon, τοῦ Ἐντιμ. κ. Sam Gejdensonk καί τῆς Εὐγεν. κ. Katrina Lantos Swett, ἐκ τῆς ἐν Η.Π.Α. Ἐπιτροπῆς ἐπί τῆς Διεθνοῦς Θρησκευτικῆς Ἐλευθερίας. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Gabore Kiss, Γενικόν Πρόξενον τῆς Οὑγγαρίας ἐν τῇ Πόλει, μετά τοῦ Ἐντιμ. Προξένου κ. Tamas Torma, ἐπιδώσαντας τῇ Α.Θ.Παναγιότητι πρόσκλησιν τοῦ Ἐξοχ. κ. Orbán Viktor, Πρωθυπουργοῦ, ὅπως ἐπισήμως ἐπισκεφθῇ τήν Χώραν αὐτοῦ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Mehmet Elkatmış, Ἐλεγκτήν Δημοσίας Διοικήσεως τῆς Τουρκίας, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Mustafa Aydın. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Ἀνανᾶν, ἐντεῦθεν, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Ἑλένην Γιαβρίδου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐαγγέλου Giancarlo, ἐκ Μιλάνου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails