_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

2/16/2014

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΒΕΒΕΚΙΟΥ

Ι. Ναός Αγίου Χαραλάμπους Κοινότητος Βεβεκίου (εσωτερικό)

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν τοῦ Ἀσώτου, 16ην Φεβρουαρίου, μετέβη μεθ᾿ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους τῆς Κοινότητος Βεβεκίου καί ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν. 
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ναζιανζοῦ κ. Θεοδώρητος, ὅμιλος Κληρικῶν καί λαϊκῶν ἐκ Πατρῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀρτεμίου Ἀργυροπούλου, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πατρῶν, ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ Θεσσαλονίκης καί πιστοί ἐντεῦθεν. 
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Ἀνδρέας.
Μετά τήν ἀπόλυσιν ἐχειροθέτησε τόν Μουσικολ. κ. Δημοσθένην Παϊκόπουλον εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Μουσικοδιδασκάλου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἀνταλλαγεισῶν μεταξύ τοῦ Πατριάρχου καί τοῦ νεοχειροθετηθέντος Ἄρχοντος καταλλήλων τῇ περιστάσει ὁμιλιῶν. 
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐπίσης ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Σαατσῆς, ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί πάλιν ὁ Πατριάρχης. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλον, Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Tomczewski, Θεολόγου, καί Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονα, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Νεκταρίου Δημητροπούλου, τοῦ Ἐλλογ. κ. Κωνσταντίνου Ρέμελη, Πρυτάνεως τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρᾴκης, καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Γεωργίου Πετρίδου, Δημάρχου Κομοτηνῆς, καί Παύλου Δαμιανίδου Ἀντιπεριφερειάρχου Ροδόπης, καί συνεργατῶν αὐτῶν. 
-Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ναζιανζοῦ κ. Θεοδώρητον, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Σπυρίδωνα Κέζιον, ἐκ Καλιφορνίας. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Κωνσταντῖνον Βάντσον, Ἁγιογράφον, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Παρασκευῆς καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας Ματζαράκη, Ἁγιογράφου, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Δεμιρτζόγλου, Λυκειάρχην τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀσπασίας Χασιώτου. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Χορόζογλου, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Ἀντζελίνας Βαρθακούλια, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Ἀφθονίδην, ἐντεῦθεν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Veda. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Ἀλίκην Μπουλούδα καί τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Ἰωαννίδην, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά: 
- Τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Μηνᾶ Τσιτσάκου, διατελέσαντος Ἀντιπροέδρου τῆς ἐν Ἀθήναις Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν (ΟΙΟΜΚΩ), ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μ. Ρεύματος, τό Σάββατον, 15ην Φεβρουαρίου. 
- Τήν ἐν τῷ Ζαππείῳ Λυκείῳ πραγματοποιηθεῖσαν ὁμιλίαν τῆς Ἐλλογ. Καθηγητρίας κ. Ἰωάννας Κουτσουράδη, ἐπί τοῦ θέματος: «Ἀνθρώπινα καί ὁμαδικά δικαιώματα», αὐθημερόν τό ἑσπέρας. 
- Τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῶν Συνδέσμων τῶν Ἀποφοίτων τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς καί τοῦ Ἰωακειμείου Παρθεναγωγείου, «Κοινήν Πνευματικήν Πορείαν» πρός τάς μητέρας Σχολάς αὐτῶν, τήν Κυριακήν, 16ην ἰδίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails