________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


2/27/2014

ΤΟ ΤΡΙΣΑΓΙΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΚΑΤΟΧΟ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Ε'


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Τήν Πέμπτην, 27ην τ. μ. Φεβρουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἐκ τῶν προκατόχων Αὐτοῦ ἀοιδίμου Κωνσταντίνου Εʹ (τοῦ Βαλιάδου) ἐπί τῇ συμπληρώσει 100ετίας ἀπό τῆς κοιμήσεως αὐτοῦ (ὡς πρῴην Κωνσταντινουπόλεως) ἐπισυμβάσης ἐν Χάλκῃ, ἔνθα καί ὁ τάφος αὐτοῦ, ὄπισθεν τοῦ ἱεροῦ Βήματος τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Τριάδος τῆς ὁμωνύμου Ἱερᾶς Μονῆς. 
* * * 
Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Δημητρίου Δούρλαρη, πρῴην Νεωκόρου τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου Θεσσαλονίκης, αὐθημερόν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails