_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

12/13/2015

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (12-13 Δεκεμβρίου 2015)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν μεσημβρίαν τῆς Παρασκευῆς, 11ης Δεκεμβρίου, διεπεραιώθη εἰς Χάλκην, ἔνθα τήν ἑπομένην, Σάββατον, 12ην ἰδίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῇ Ἱ. Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Σκήτῃ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ αὐτοῦ, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ναϋδρίῳ αὐτῆς Θείαν Λειτουργίαν. 
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βησσαρίων. 
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦθα, ὁ Θεοφιλ. ΡΚαθολικός Ἐπίσκοπος Eisenstadt κ. Αἰγίδιος, καί πλῆθος προσκυνητῶν ἐκ τῆς Πόλεως καί τῶν Νήσων. 
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας προσεφώνησε τήν Α. Θ. Παναγιότητα ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης καί ὑπεύθυνος τῆς Σκήτης, καί ἀπήντησεν ὁ Πατριάρχης, εὐχαριστήσας τήν Α. Σεβασμιότητα καί παρουσιάσας εἰς τό ἐκκλησίασμα τούς ὡς ἄνω ἐξ Αὐστρίας ἐπισκέπτας. 
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις εἰς τό Ἀρχονταρίκι τῆς Σκήτης. 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν, 13ην τ. μ., ἐπί τῇ κατά τό ἰουλιανόν ἡμερολόγιον ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ ἐν Γαλατᾷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Βατοπαιδινῷ Μετοχίῳ κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἐν μέσῳ πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος ἐκ τῆς ἐνταῦθα Ρωσσικῆς Παροικίας. 
Ἐν τῷ τέλει ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ πρότριτα μεταστάντος εἰς Κύριον ἀειμνήστου Πρωτοπρεσβυτέρου Συμεών Παπάζογλου, διατελέσαντος Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τῆς Παροικίας ἐπί ὁλόκληρον 50ετίαν. 
Ἀκολούθως Τόν προσεφώνησεν ὁ νέος Ἱερατικῶς Προϊστάμενος Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Πανάρετος Ψαραύτης καί ἀπήντησεν ὁ Παναγιώτατος ἐπικαλεσθείς τήν εὐλογίαν τοῦ Ἁγίου, προτρέψας τούς πιστούς ὅπως προσεύχωνται διά τήν εἰρήνην ἐν τῷ κόσμῳ καί εὐχηθείς εἰς ὅλους καλάς Ἑορτάς. 
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ αἰθούσῃ τοῦ Μετοχίου. 
* * * 
Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 12ης Δεκεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, προσκληθείς ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Luiggi Mattiolo, Πρέσβεως τῆς Ἰταλίας ἐν Ἀγκύρᾳ, παρεκάθησεν εἰς τό διά φιλανθρωπικούς σκοπούς παρατεθέν ἐπίσημον δεῖπνον, ἐν τῷ Μεγάρῳ τοῦ ἐν τῇ Πόλει Γεν. Προξενείου τῆς Χώρας «Palazzo di Venezia». 
* * * 
Ἡ Α .Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀθανάσιον Ἀγγελίδην, Ἄρχοντα Πριμηκήριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Μενεξίδην, Ταξίαρχον, Γενικόν Ἀστυνομικόν Διευθυντήν Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καί Θρᾴκης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀναστασίας, καί τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Κρίς, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὔας, ἐκ Κομοτηνῆς. 
- Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Λουκᾶν Ζατζηγεωργίου, Δικηγόρον, Γεώργιον Ἀναλυτῆν, Πληροφορικόν, καί Νικόλαον Χριστοδούλου, Λογιστήν, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀβραάμ Κατραντζῆν, ἐκ τῶν Ὁδηγῶν τῶν Πατριαρχείων, ὑποβαλόντα σέβη καί λαβόντα τήν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τῇ ὀνοματικῇ του ἑορτῇ. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν ἐκδήλωσιν ἀπονομῆς βραβείων τοῦ Συνδέσμου Δημοσιογράφων Τουρκίας, ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Marmara-Taksim», τήν Παρασκευήν, 11ην Δεκεμβρίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Πολωνίας διοργανωθεῖσαν μουσικήν ἐκδήλωσιν ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις, ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ ΡΚαθολικῷ Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου, τό Σάββατον, 12ην ἰδίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails