________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


12/08/2015

Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΜΕΤΟΧΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟ BROOKLYN NEWYORK (ΦΩΤΟ)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
ΙΕΡΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗ ΜΟΝΗ ΟΣΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
ΙΕΡΟΝ ΜΕΤΟΧΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ 
 BROOKLYN NEWYORK

Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα τιμήθηκε καί φέτος ἡ μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νικολάου Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ, εἰς τό ὁμώνυμον Ἱερόν Μετόχιον τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ὁσίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου, εἰς τό Μπρούκλιν τῆς Νέας Ὑόρκης. Ὁ ἐφημέριος, Ὁσιολογιώτατος Ἱερομόναχος π. Μελέτιος Μπουγᾶς, ἡ Ἐκκλησιαστική Ἐπιτροπή καί ἡ Φιλόπτωχος Ἀδελφότης τοῦ Ἱεροῦ Μετοχίου ὀργάνωσαν ἕνα ἑορταστικόν διήμερον ἐπί τῇ συμπληρώσει 33 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ ναοῦ.
Τό Σάββατον 5 Δεκεμβρίου τελέσθηκε Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός μετ´ ἀρτοκλασίας καί θείου κηρύγματος. Τῆς ἀκολουθίας προεξῆρχε ὁ Πανοσιολογιώτατος Καθηγούμενος τῆς ἐν Ἀστορίᾳ Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ὁσίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου, Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἰερόθεος Ζαχαρῆς, ἐνῶ συμμετεῖχαν οἱ πατέρες τῆς Μονῆς καί ὁ ἐφημέριος του Ἱεροῦ Ναοῦ Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Μπρούκλιν, Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης κ. Γεράσιμος Μακρής, ὁ ὁποῖος κήρυξε τόν Θεῖον λόγον. 


Ἀκολούθως, ἡ Φιλόπτωχος Ἀδελφότης παρέθεσεν ἑορταστικόν δεῖπνον πρός ὅλους τους παρευρισκομένους, εἰς τήν περικαλλῆ καί καταλλήλως διαμορφωμένη αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Ἱεροῦ Μετοχίου. 
Τήν κυριώνυμον ἡμέρα, Κυριακήν 6 Δεκεμβρίου, τελέσθηκε πανηγυρικός Ὄρθρος καί πανηγυρικόν ἱερατικόν συλλείτουργον. Τόν Θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολογιώτατος Καθηγούμενος Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἱερόθεος. 
Ἐν συνέχεια, ἡ Φιλόπτωχος Ἀδελφότης παρέθεσε ἑορταστικόν γεῦμα εἰς τήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Ἱεροῦ Μετοχίου. Κατά τήν διάρκεια τοῦ γεύματος ὁ Πανοσιολογιώτατος Καθηγούμενος συνεχάρη τόν ἐφημέριον, τά μέλη τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου καί τά μέλη τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος, διά τόν ζῆλον καί τήν ἐπιμέλειαν πού ἐπιδεικνύουν εἰς τήν φροντίδα τοῦ Ἱεροῦ Μετοχίου, τόσον διά τόν καλλωπισμόν τοῦ Ναοῦ, ὅσο καί διά τήν εὐλάβειάν τους καί τήν συμμετοχήν τους εἰς τήν λειτουργικήν ζωήν τῆς Ἐκκλησίας, σέ σημεῖον ὥστε συνεχῶς οἱ ἐκκλησιαζόμενοι εἰς τό Ἱερόν Μετόχιον νά αὐξάνουν ποσοτικά καί κυρίως ποιοτικά! Ἐξῆρε δέ αὐτούς, διά τό θερμόν καί οἰκεῖον κλίμα πού ἔχει δημιουργηθεῖ εἰς τό Ἱερόν Μετόχιον, τό ὁποῖον εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς καλῆς σχέσεως τοῦ ἐφημερίου,τῶν μελῶν τῶν δύο συμβουλίων καί ὅλων τῶν πιστῶν, ὥστε τό Μετόχιον τοῦ Ἁγίου Νικολάου, παρότι βρίσκεται εἰς τήν Νέαν Ὑόρκην, νά θυμίζει εἰς ὅλους κάτι αὐθεντικά ἑλληνικό καί Ὀρθόδοξο, σάν τόν τόπον καταγωγή τῶν Ἑλλήνων καί τίς πατρογονικές τους ἑστίες. 


Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας πραγματοποιήθηκε, μέ μεγάλη συμμετοχή, ἡ Ἑορταστική Συνεστίασις εἰς τό κέντρον ἐκδηλώσεων REX MANOR, εἰς τό Μπρούκλιν τῆς Νέας Ὑόρκης, πού εἶχε ὀργανωθεῖ μέ ἀφορμήν τήν ἐπέτειο συμπληρώσεως 33 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ Ἱεροῦ Μετοχίου. Κορυφαῖο γεγονός τῆς συνεστιάσεως ἦτο ἡ ἐκδήλωσις τιμῆς πρός τά πρόσωπα τῶν μελῶν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ κ.κ. Παναγιώτου Γιαννοπούλου, Χρήστου Βέλλιου καί Θεοφάνη Γκουρνέλου, διά τήν πολύτιμον καί πολυετῆ προσφοράν τους. 
Ὁ Πανοσιολογιώτατος Καθηγούμενος Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἰερόθεος Ζαχαρῆς ἀπέδωσε εἰς τούς τιμωμένους τήν Εὔφημον Μνείαν συνοδευόμενη ὑπό μεταλλίου καί τοῦ καταλλήλου συγχαρητηρίου μοναστηριακοῦ γράμματος. Εἰς τήν ἐκδήλωσιν συμμετεῖχε ὁ Λαογραφικός Ὅμιλος Ἑλλήνων Ἀμερικῆς, παρουσιάζοντας ἕνα πολιτιστικό πρόγραμμα μέ ἑλληνικούς παραδοσιακούς χορούς.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails