________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


1/18/2016

ΣΤΗ ΓΕΝΕΥΗ ΑΠΟ 21-28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Η ΣΥΝΑΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ


Ἀνακοινωθέν (18/01/2016/)
Ἐκ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἀνακοινοῦται ὅτι κατόπιν προσκλήσεως τῆς Α. Θ. Παναγιότητος πρός τούς Μακαριωτάτους Προκαθημένους τῶν κατά τόπους Ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν πραγματοποιεῖται ὑπό τήν προεδρείαν Του Σύναξις αὐτῶν ἐν τῷ ἐν Chambésy τῆς Γενεύης Ὀρθοδόξῳ Κέντρῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἀπό 21ης ἕως 28ης τρέχοντος μηνός Ἰανουαρίου. 
Εἰς τήν Σύναξιν ταύτην ἐδήλωσαν συμμετοχήν ἅπαντες οἱ Προκαθήμενοι αὐτοπροσώπως πλήν τῶν Μακαριωτάτων Πατριάρχου Ἀντιοχείας κ. κ. Ἰωάννου Ι’ καί Μητροπολίτου Βαρσοβίας κ. κ. Σάββα, κωλυομένων ἐκ λόγων ὑγείας, καί Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου διά προσωπικούς λόγους, οἵτινες σύντρεις θά ἐκπροσωπηθοῦν ὑπό πρός τοῦτο ἐξουσιοδοτημένων ἀντιπροσώπων. 
Ἡ ἐν λόγῳ Σύναξις θά ἀσχοληθῇ μέ θέματα σχετικά πρός τήν προετοιμασίαν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, ἡ ὁποία ἀπεφασίσθη ὅπως συγκληθῇ ἐντός τοῦ ἐνεστῶτος ἔτους. Εἰς τά πλαίσια τῆς Συνάξεως ταύτης θά τελεσθῇ τήν Κυριακήν, 24ην Ἰανουαρίου, διορθόδοξος Θεία Λειτουργία ἐν τῷ Ἱερῷ Σταυροπηγιακῷ Ναῷ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, προεξάρχοντος τοῦ Παναγωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου τῇ συμμετοχῇ τῶν Μακαριωτάτων Προκαθημένων.
Κατά τάς ἐργασίας τῆς Ἱερᾶς ταύτης Συνάξεως τήν Ἀντιπροσωπείαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου θά ἀποτελέσουν οἱ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Γέρων Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος μετά τοῦ Πανιερωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, ἐνῷ τόν Παναγιώτατον θά συνοδεύουν ὡς σύμβουλοι Αὐτοῦ οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Περγάμου κ. Ἰωάννης καί Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.
Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 18ῃ Ἰανουαρίου 2016 
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails