________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


1/19/2016

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΕΥΗ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Τρίτην, 19ην Ἰανουαρίου, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί Δευτερεύοντος κ. Θεοδώρου, ἀνεχώρησεν εἰς Γενεύην ἵνα προεδρεύσῃ, ὡς ἠγγέλθη δι᾿ Ἀνακοινωθέντος, τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνάξεως τῶν Μακ. Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. 
Κατά τήν ἀπουσίαν τοῦ Πατριάρχου Ἐπίτροπος Αὐτοῦ ὡρίσθη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος ὅστις μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐαγγέλου Σέκερη, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, προέπεμψεν Αὐτόν ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ. 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης θά ἐπιστρέψῃ, σύν Θεῷ, εἰς τήν Πόλιν τήν Παρασκευήν, 29ην ἰδίου. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:  
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἀθανάσιον Κορτίδην, Γραμματέα τῶν Πατριαρχείων, Ἀναστάσιον Κυρίτσην καί Ἀθανάσιον Ἀνανᾶν, ἐκ τῶν ὑπαλλήλων αὐτῶν, ἐκζητήσαντας τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις των. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, κατά τήν ἐν τῷ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Χαλκηδόνος τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ ἑορτάσαντος τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου, Θείαν Λειτουργίαν, τήν Δευτέραν, 18ην Ἰανουαρίου. 
Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τόν ἑορτάσαντα Ἱεράρχην ἐν τῇ ἕδρᾳ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως καί ηὐχήθη αὐτῷ ἀδελφικῶς ἐκφράσας τάς συγχαρητηρίους εὐχάς Του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails