_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

1/11/2016

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΛΓΙΟΥ (9-10 Ιανουαρίου 2016)


Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΛΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΧΙΑ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΝΕΟ ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟ 
Το Σάββατο 9ης Ιανουαρίου 2016 - πρό του Εσπερινού -εν τω Ιερω Ναω Αγίας Μαρίνας Βρυξελλών εγένετο η μοναχική κουρά του νέου θεολόγου Αθανασίου Καφαλή. 
Ανάμεσα στο πολυπληθές εκκλησίασμα, τόσον κατά την μοναχική κουρά, όσον και κατά την Θείαν Λειτουργίαν της Κυριακής 10 Ιανουαρίου 2016, ήσαν παρόντες η οικογένεια και πολλοί συγγενείς του νέου κληρικού της Ιεράς Μητροπόλεως Βελγίου, συνοδευόμενοι από τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ελευθερουπόλεως κ. Χρυσοστόμου και κληρικούς της Μητροπόλεώς του.


Την Κυριακή 10η Ιανουρίου 2016, Κυριακή μετά τα Φώτα, έλαβε χώραν στον Μητροπολιτικό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών στις Βρυξέλλες η εις διάκονον χειροτονία τοῦ νεαρού Αθανασίου Καφαλή και νυν Ιεροδιακόνου Φιλαδέλφου.Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Αθηναγόρας προεξήρχε στην Θεία Λειτρουργία, με συλλειτουργούς τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ελευθερουπόλεως κ. Χρυσόστομον και τον Θεοφιλέστατον Επίσκοπον Τρῳάδος κ. Πέτρον, βοηθόν επίσκοπον του Μητροπολίτου Βελγίου,καθώς και ιερείς και διακόνους τόσο από το εξωτερικό όσο και από την Μητρόπολη Βελγίου. 
Η Θεία Λειτουργία ετελέσθη με βυζαντινήν μεγαλοπρέπειαν καὶ κατάνυξιν, ψαλλόντων των χορών υπό την διεύθυνσιν του πρωτοψάλτου του Μητροπολιτικού Ναού Βρυξελλών κ. Δημητρίου Ζαγκανά και ενισχυμένων με την έντονον μελωδικήν παρουσίαν του Μεγάλου Πρωτοπρεσβυτέρου του Οικουμενικού Θρόνου κ. Γεωργίου Τσέτση. 
Κατά την Θεία Λειτουργία ετελέσθη η χειροτονία εις Διάκονον του κ. Αθανασίου Καφαλή, καταγομένου εκ της Νικήσιανης Καβάλας, αποφοίτου ποιμαντικής θεολογίας του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης και τελειοφοίτου του Θεολογικού Ινστιτούτου του Σαμπεζύ της Ελβετίας. Το όνομα που έλαβε ο καινούργιος είναι Φιλάδελφος, και τούτο είναι προσωπική επιλογή της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.


Ο Σεβ. Μητροπολίτης Βελγίου κατά την ομιλίαν του προς τον νέον χειροτονηθέντα ιεροδιάκονον Φιλάδελφον ανέφερε μεταξύ άλλων: 
«Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἔως τοῦ αἰῶνος, ὁμολογοῦμε ὅλοι ἐμεῖς ποὺ εἴμαστε παρόντες σήμερα στὸ θαῦμα τῆς χειροτονίας σου εἰς διάκονο. Εἶναι θαῦμα ἡ γέννησή σου καὶ ἡ ἀναγέννησή σου στὴν πνευματικὴ ζωή. Νὰ εἶσαι πάντοτε πιστὸς καὶ ἀφοσιωμένος στὸν Χριστὸ καὶ τὴν Ἁγία Του Μεγάλη Ἐκκλησία. Νὰ εἶσαι πάντοτε ἕτοιμος νὰ ὑπηρετῆς τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ. (…) Ἡ διακονία σου καὶ ὁ προσωπικός σου ἀγῶνας νὰ γίνονται πρὸς ὄφελος πνευματικό καὶ πρὸς κάθαρση τῶν ἀδελφῶν μας, ποὺ ἀγωνίζονται καὶ ὑποφέρουν. Εἶναι αὐτοὶ ποὺ ὁ Χριστὸς ἀποκαλεῖ «ἀδελφούς Του» μὲσα στὸ Εὐγγέλιο. Σήμερα καλεῖσαι νὰ γίνῃς φιλάδελφος» (...) 
Τὸ ὄνομα ποὺ θὰ λάβῃς στὴν χειροτονία σου εἰς διάκονο, τὸ ἐπέλεξε προσωπικὰ ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος. Σ᾽αὐτὴ τὴν μεγάλη στιγμὴ τῆς ζωῆς σου, ἐνθυμοῦμαι ἔντονα, πὼς πρὶν ἀπὸ 26 χρόνια, ἤμουν ἐκεῖ ποὺ εὑρίσκεσαι τώρα, καὶ ὁ Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης ἦταν στὸ σημεῖο ποὺ εὑρίσκεται σήμερα ἡ ταπεινότης μου. Ἦταν Μητροπολίτης Φιλαδελφείας τότε καὶ εὐαρεστήθηκε ὁ ἴδιος νὰ μὲ χειροτονήσῃ σὲ διάκονο, σ᾽αὐτὸ τὸν ἴδιο Μητροπολιτικό μας Ναό. Τοῦ εἶμαι εὐγνώμων γιὰ ὅλα κάθε ἡμέρα, ὅσα ἔκαμε γιὰ μένα καὶ τότε, ἀλλὰ καὶ στὰ χρόνια ποὺ ἀκολούθησαν. 
Τὸ ὄνομα ποὺ θὰ λάβῃς σήμερα ἔχει σχέση μὲ τὴν ἐποχὴ ποὺ μὲ ἐχειροτόνησε διάκονο. Ἐπιπλέον τὸ ἔφερε παλαιότερα ἕνας Προκάτοχος τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου. Ὁ Ἅγιος τοῦ ὁποίου τὸ ὄνομα θὰ πάρῃς τὸ ἔφερε ἕνας ἀπὸ τοὺς 19 μάρτυρες, ποὺ ἐμαρτύρησαν στὴν Σικελία. Ἦταν γιὸς τοῦ διοικητοῦ τῆς Νότιας Ἰταλίας. Μὲ τὰ ἀδέλφια του καὶ τὰ ἐξαδέλφια του, ἐκχριστιανίστηκαν ἀπὸ ἕναν ἅγιο ἄνθρωπο, ποὺ ἐκήρυτε τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ σ´αὐτὴ τὴν περιοχή. Μὲ τὴν ἔναρξη τῶν διωγμῶν τοῦ Λικινίου κατηγορήθηκαν στὸν Ἐπαρχο τῆς Ρώμης καὶ ἀφοῦ ὑποβλήθηκαν σὲ πολλὰ βασανιστήρια, μεταφέρθηκαν στὴν Ρώμη γιὰ νὰ παρουσιαστοῦν ἐνώπιον τοῦ Αὐτοκράτορος. Καὶ πάλι ὑπέμειναν μὲ θάρρος βασανιστήρια, χωρὶς νὰ ἀρνηθοῦν τὴν πίστη τους στὸν Χριστό, καὶ τέλος ἀπεστάλησαν στὴν Νότια Ἰταλία. Τὸ 251 μ. Χ. τὰ τρία ἀδέλφια ἔλαβον τὸν ἄφθαρτο στέφανο τοῦ μαρτυρίου. Ὁ νέος σου προστάτης Ἅγιος δέθηκε καὶ ἐκάηκε ζωντανός ἐπάνω σὲ σχάρα. Κατὰ τὸ ἔτος 1517 βρῆκαν τὰ ἄφθαρτα λείψανά τους στὴν πόλη Λεοντίνους τῆς Ἰταλίας. Οἱ τρεῖς ἅγιοι ἔνδοξοι μάρτυρες ἐμφανίστηκαν σὲ μία Ἁγία ποὺ τῆς εἶπαν ὅτι ἀφοῦ βαπτισθῆ θὰ θεραπευθῆ ἀπὸ τὴν ἀσθένειά της. 
Μὲ τὴν λήψη τοῦ νέου σου ὀνόματος θὰ ἔχῃς ἀκόμη ἕνα προνόμιο, θὰ γίνῃς κληρικὸς τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου».


ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΒΕΛΓΙΟΥ 
Την Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2016 έγινε στον Μητροπολιτικό ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Βρυξελλών Εσπερινός και η Κοπή της Βασιλόπιττας της Ιεράς Μητροπόλεως Βελγίου. 
Κατά τον Εσπερινό εχοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ελευθερουπόλεως κ. Χρυσόστομος, που επισκέφθηκε τις Βρυξέλλες με την ευκαιρία της χειροτονίας του νέου διακόνου της Ιεράς Μητροπόλεως Βελγίου Ιεροδιακόνου κ. Φιλαδέλφου Καφαλή, καταγομένου από την Νικήσιανη Καβάλας. Τον Εσπερινό ετέλεσε ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Ελευθερουπόλεως κ. Χρυσόστομος Μπένος και ο ιερέας του χωρίου του νεοχειροτονηθέντος διακόνου, πατήρ Ζαχαρίας, με διακόνους τον Αρχιδιάκονο της Ιεράς Μητροπόλεως Βελγίου κ. Αθανάσιο Τοπαρλάκη και τον νεοχειροτονηθέντα π. Φιλάδελφο Καφαλή. 
Παρόντες ήταν στην τελετή αυτή ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Αθηναγόρας, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τρωάδος κ. Πέτρος, βοηθός επίσκοπος της Ιεράς Μητροπόλεως Βελγίου, ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Μάξιμος Πόθος, ο Μέγας Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου κ. Γεώργιος Τσέτσης, ο Πρωτοπρεσβύτερος κ. Serge Model, εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Σίμωνος (Πατριαρχείου Μόσχας), ο Πρωτοπρεσβύτερος κ.PatriciuVlaikou, (Πατριαρχείου Ρουμανίας), ο Διάκονοςκ. Ducan Markovitch, (Πατριαρχείου Σερβίας), εκπρόσωπος του Αποστολικού Νουντσίου, εκπροσωπώντας την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. 


Επίσης παρόντες ήταν η Πρέσβυς της Ελλάδος στο Βέλγιο κυρία Ελευθερία Γαλαθιανάκη, ο Στρατηγός κ. Νικόλαος Ζαχαριάδης, Στρατηγός, Στρατιωτικός εκπρόσωπος της Ελλάδος στο ΝΑΤΟ Βρυξελλών, Άρχοντες της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, εκπρόσωποι των Ελληνικών Συλλόγων και ΚοινοτήτωνΒρυξελλών, κ.ά. 
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου στην ομιλία του έκανε έναν απολογισμό δραστηριοτήτων της Ιεράς Μητροπόλεως για το έτος 2015 και αναφέρθηκε σε σχέδια της Ιεράς Μητροπόλεως για το Νέο Έτος 2016. 
Την Βασιλόπιττα έκοψε στο τέλος της τελετής του Εσπερινού ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ελευθερουπόλεως κ. Χρυσόστομος, ο οποίος ευχαρίστησε τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βελγίου κ. Αθηναγόρα για την αβραμιαία φιλοξενία που του επεφύλαξε με την συνοδεία του, καθώς και ευχήθηκε, όλα τα σχέδια της Ιεράς Μητροπόλεως Βελγίου να πραγματοποιηθούν προς το συμφέρον του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας μας στο κέντρο της Ευρώπης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails