_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

1/30/2016

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 29ης Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπέστρεψε μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ ἀεροπορικῶς ἐκ Γενεύης, ὅπου προήδρευσε τῆς Ἱερᾶς Συνάξεως τῶν Ὀρθοδόξων Προκαθημένων, γενόμενος δεκτός ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως ὑπό τοῦ Σεβ .Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος. 
* * * 
Ἡ ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ἐν τοῖς Πατριαρχείοις 
Ἑωρτάσθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἡ ἱερά μνήμη τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ἡ παλαιόθεν καθιερωθεῖσα ὡς ἑορτή τῶν Γραμμάτων καί τῆς Παιδείας. 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, τό Σάββατον, 30ήν Ἰανουαρίου, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Σασίμων κ. Γενναδίου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου. 
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ὁσιολ. Ἱερομόναχος κ. Θεόφιλος Παντοκρατορινός, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱ. Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους. 
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Ταρτού κ. Ἠλίας, Χαριουπόλεως κ. Ἰωάννης καί Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὁ Ἐντιμ. κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ἡ Ἐφορεία μετά τῆς Λυκειάρχου, Καθηγητῶν καί μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, Καθηγηταί καί μαθηταί τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, τῆς Ζαππείου Σχολῆς καί τοῦ ἐν Ἀθήναις Ἀμερικανικοῦ Κολλεγίου «Pierce», ὡς καί πιστοί ἐντεῦθεν. 
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε τό εἰθισμένον Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν μακαρίων καί ἀειμνήστων Ἱδρυτῶν, Εὐεργετῶν, Ἐφόρων, Σχολαρχῶν, Καθηγητῶν, Διδασκάλων, Ἐπιμελητῶν καί μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, καί ηὐλόγησε τά ὑπό μαθητῶν τῆς Σχολῆς προσαχθέντα κόλλυβα. 
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, καθ᾿ ἥν ὡμίλησαν ὁ Ἐντιμολ. κ. Ἀθανάσιος Ἀγγελίδης, Ἄρχων Πριμηκήριος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας καί Πρόεδρος τῆς Ἐφορείας τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, καί ὁ Πατριάρχης. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Χαριουπόλεως κ. Ἰωάννην, Πατριαρχικόν Ἐπίτροπον τῆς ἐν Δυτικῇ Εὐρώπῃ Ἐξαρχίας διά τάς Ὀρθοδόξους Παροικίας Ρωσσικῆς Παραδόσεως, μετά τῶν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρων κ. Ἀλεξάνδρου Φωστηροπούλου καί κ. Σεργίου Sollogoub, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Σεργίου Runge. 
- Τόν Ἱερολ. Διάκονον τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγόριον Φραγκάκην, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ali Bodur, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Lale, ἐντεῦθεν, τούς Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Μαθιόν καί κ. Γεώργιον Σεμερτζάκην καί τάς Εὐγεν. κυρίας Χριστίναν Ἀργυροῦ καί Ἑλένην Ἀναγνωστοπούλου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
-Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, κατά τήν ὑπό τοῦ Δήμου Büyükçekmece διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν ἐπί τῇ 93ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ὑπογραφῆς τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης καί τῆς ἀνταλλαγῆς τῶν πληθυσμῶν, ἐν τῇ ἀποβάθρᾳ «Mimarsinan» καί τό Πολιτιστικῷ Κέντρῳ «ΑΚΜ», τό Σάββατον, 30ήν τ.μ. . 
-Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τά ἐγκαίνια τῆς ὑπό τοῦ Ἐπιμελητηρίου Ἀρχιτεκτόνων Τουρκίας διοργανωθείσης ἐκθέσεως «Istanbul, my Nostalgia», ἐν τῇ ἐν Karaköy αἰθούσῃ αὐτοῦ, τήν Παρασκευήν, 29ην ἰδίου.

1 σχόλιο:

  1. Αρχιμ. Ιωακείμ Οικονομίκος. Ιεροκήρυξ Ι. Μ. Κίτρους31 Ιανουαρίου 2016 - 12:56 μ.μ.

    Η εορτή των Τριών Ιεραρχών, αποτελεί σταθμό για την Μεγάλη Εκκλησία και την Ρωμηοσύνη της Πόλεως. Η εορτή των Τριών Ιεραρχών, είναι ένα πανηγύρι για την εκπαίδευση της Πόλεως, αφού εκεί τόσο στα ένδοξα χρόνια της Αυτοκρατορίας μας, όσο και στα κατοπινά Οθωμανικά, ιδρύθηκαν και λειτούργησαν Σχολεία και Πανεπιστήμια με παγκόσμια ακτινοβολία. Ας μην ξεχνάμε ότι στην Πόλη λειτουργεί το αρχαιότερο εκπαιδευτικό ίδρυμα του Γένους, πού είναι η Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή, η οποία ουσιαστικά έχει και την ευθύνη για την εορτή των Τριών Ιεραρχών. Η Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή, πού είναι η συνέχεια του Πανεπιστημίου της Μαγναύρας, συνεχίζει να λειτουργεί, παρά τα προβλήματα και τις αντιξοότητες πού αντιμετωπίζει κατά καιρούς. Συνεχίζει μαζί με όλα τα άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα του Γένους, το Ζάππειο, το Ζωγράφειο, αλλά και τις Αστικές Σχολές των διαφόρων Κοινοτήτων, να μεταλαμπαδεύουν στα ρωμηόπουλα της Πόλεως, τα νάματα του Ελληνισμού και της Πίστεως των πατέρων μας. Από αυτές τις εορτές, ασφαλώς δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η Μεγάλη Εκκλησία και ο Ηγούμενος αυτής, Πατριάρχης μας κύριος Βαρθολομαίος, πού παρά το βαρύ πρόγραμμά του, χοροστατεί μαζί με την αδελφότητα του Φαναρίου, τους Αγίους Αρχιερείς και τους κληρικούς. Χρόνια πολλά σε όλους τους εκπαιδευτικούς, τους εφόρους και τον Πρόεδρο κύριο Αγγγελίδη, καλό και αγαπητό φίλο και μαθητές τόσο της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής, όσο και σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα του Γένους εν την Βασιλίδι των Πόλεως.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Related Posts with Thumbnails