Μ' ένα κλικ στην εικόνα όλες οι σχετικές αναρτήσεις
_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

3/16/2016

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (15 Μαρτίου 2016)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου τῆς Καθαρᾶς Δευτέρας, 14ης Μαρτίου, καί τῆς Καθαρᾶς Τρίτης, 15ης ἰδίου. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη τούς ἐνταῦθα ἁγίους Ἀρχιερεῖς τοῦ Θρόνου ὑποβαλόντας τά ἑαυτῶν σέβη ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν, ἀνταλλάξαντας μετ᾿Αὐτοῦ τόν ἐπί τούτῳ ἀδελφικόν ἐν Χριστῷ ἀσπασμόν εἰς ἀμοιβαίαν συγχώρησιν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τήν Ἐξοχ. κ. Eloisa Valdés Pérez, στέλεχος τῆς Κυβερνήσεως τῆς Κούβας, ὑπεύθυνον διά θρησκευτικά ζητήματα, μετά τοῦ Ἐξοχ. κ. Alberto Gonzalez Casals, Πρέσβεως τῆς Χώρας ἐν Ἀγκύρᾳ, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Abel Martinez Grandio, Γραμματέως τῆς Πρεσβείας. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Μπίρτσαν, ἐκ τοῦ Δ. Σ. τῆς Ἑνώσεως ὀρθοδόξων προσκόπων «ΔΕΣΜΟΣ», ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Necip Sayman μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Erol, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἠλίαν Καλτσίδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας Ζιώγα, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἀνδρέου Μαστοράκη, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κουμαριωτίσσης Νεοχωρίου, τήν Τρίτην, 15ην Μαρτίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails