Μ' ένα κλικ στην εικόνα όλες οι σχετικές αναρτήσεις
_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

3/27/2016

Η Β' ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίων Θεοδώρων τῆς Κοινότητος Βλάγκας, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς Β´ τῶν Νηστειῶν, 27ης Μαρτίου, ἐπί τῇ διαγενομένῃ προσφάτως πανηγύρει αὐτοῦ, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Διάκονος τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγόριος Φραγκάκης καί ἐκκλησιάσθησαν πιστοί ἐντεῦθεν καί προσκυνηταί ἐξ Ἑλλάδος.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ καθ᾿ ἥν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, καί ἡ Ἐλλογ. κ. Ἐρση Ἀμπατζῆ, Πρόεδρος τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος, καί ἐν συνεχείᾳ οἱ μαθηταί τῆς Σχολῆς παρουσίασαν καλλιτεχνικόν πρόγραμμα καί κατέκλεισεν ὁ Πατριάρχης διά πατρικῶν ἐπικαίρων λόγων.
Ἀκολούθως, ὁ Παναγιώτατος ἐπεσκέφθη τόν ἐν τῷ Νοσοκομείῳ τοῦ Πανεπιστημίου «Koç» νοσηλευόμενον, ἀπό ἐτῶν ἀσθενοῦντα, Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Νικομηδείας κ. Ἰωακείμ καί ἐπληροφορήθη παρά τῶν Ἰατρῶν τά τῆς πορείας τῆς ὑγιεινῆς καταστάσεως αὐτοῦ. 
Ὡσαύτως, τήν αὐτήν ἡμέραν ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Βαλίνου κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν, καθ᾿ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Κασσιανός Νότης, κληρικός τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος. 
Ἐν συνεχείᾳ, παρηκολούθησε τήν ἐν τῇ Ἀστικῇ Σχολῇ Γαλατᾶ ὑπό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων διοργανωθεῖσαν διάλεξιν τοῦ Ἐντιμολ. Δρος κ. Αὐξεντίου Καλαγκοῦ, Ἄρχοντος Ὀστιαρίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Καθηγητοῦ Καρδιοχειρουργικῆς, μέ θέμα «Ἡ φιλανθρωπική καρδιοχειρουργική εἰς ἀπόρους Χώρας τοῦ τρίτου κόσμου». 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Στέφανον Μπαϊράμογλου, Ἄρχοντα Καστρίνσιον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ρέας-Ἑλένης, ἐντεῦθεν. 
- Τήν Εὐγεν. κυρίαν Ἄνναν Ἐλευθεριάδου, Δικηγόρον, καί τήν αὐταδέλφην αὐτῆς Εὐγεν. κυρίαν Καλλιόπην Ἐλευθεριάδου, Μεταφράστριαν, μετά τῆς θυγατρός της Ἄννης, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Μάριον Χαραλάμπους, μετά τῶν οἰκογενῶν αὐτοῦ, ἐκ Λονδίνου. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῷ Πάσχα τῶν ἑτεροδόξων ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν δοθεῖσαν πασχάλιον δεξίωσιν, ἐν τῇ ἐν Σταυροδρομίῳ ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Ἀρμενοκαθολικῶν, τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 27ης Μαρτίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ ἐν Harbiye ΡΚαθολικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, λειτουργίαν, τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 26ης Μαρτίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ ἐν Κοντοσκαλίῳ Ἀρμενικῷ Πατριαρχικῷ Ναῷ τῆς Θεοτόκου λειτουργίαν, τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, καί τήν δοθεῖσαν πασχάλιον δεξίωσιν, ἐν τῇ ἐν Hamalbaşı ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Χαλδαίων ΡΚαθολικῶν, τήν μεσημβρίαν τῆς Κυριακῆς, 27ης ἰδίου. 
- Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν δοθεῖσαν πασχάλιον δεξίωσιν, ἐν τῇ ἐν Ayazpaşa ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολικῶν, αὐθημερόν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τά ἐγκαίνια τῶν γραφείων τοῦ Συλλόγου Κοινοταρχῶν τοῦ Δήμου Fatih, τό Σάββατον, 26ην τ.μ. .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails