Μ' ένα κλικ στην εικόνα όλες οι σχετικές αναρτήσεις
_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

3/06/2016

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ (6 Μαρτίου 2016)

Φωτογραφίες από την παρουσία του Πατριάρχου στην Περιβαλλοντική Ημερίδα στο Ζωγράφειο 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 4ης Μαρτίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, μετέβη εἰς τό Ζωγράφειον Λύκειον καί ἐκήρυξε τήν ἔναρξιν τῆς ἀπό κοινοῦ ὑπ᾿ αὐτοῦ καί τῆς Διευθύνσεως Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως Δυτικῆς Θεσσαλονίκης διοργανωθείσης περιβαλλοντικῆς ἡμερίδος, ἐπί τοῦ θέματος «Ἡ Γεωγραφία ὡς ἐπίγευση τῆς Πατριδογνωσίας».


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν τῶν Ἀπόκρεω, 6ην Μαρτίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, καθ᾿ ἥν ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, πλεῖστοι ἐκ τῶν συμμετασχόντων εἰς τήν ὡς ἄνω ἡμερίδα καί προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Πάρην Ταπεινόν, ἐξ Ἀθηνῶν, καί τήν Εὐγεν. κ. Αἰκατερίναν Στάνιτς, ἐντεῦθεν. 
- Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Παντελεήμονα Νικολαΐδην, Ἰωάννην Ψαρράκην, Μιχαήλ Περράκην, Εὐάγγελον Σακελλαρίου καί Φώτιον Μαραγκόν καί τήν Εὐγεν. κ. Φωτεινήν Γαβριηλίδου, ἐκ Λαυρίου. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Χατζηκωνσταντίνου, Ἰατρόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀναστασίας Στεργίου, Χημικοῦ, ἐκ Μεγάρων. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
-Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου, κατά τά ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως «100 χρόνια ἑλληνικῆς χαρακτικῆς ἀπό τήν συλλογήν Χρήστου καί Πόλλυς Κολλιαλή», ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, τήν Παρασκευήν, 4ην Μαρτίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τά ἐγκαίνια ἐκθέσεως περί τῆς γραφῆς «Küfi», ἐν τῷ μουσείῳ ἰσλαμικῆς τέχνης, παρουσίᾳ τοῦ Διευθυντοῦ Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων τῆς Τουρκίας Σοφολ. Δρος κ. Mehmet Görmez, τό Σάββατον, 5ην ἰδίου. 
- Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγορίου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῶν Συνδέσμων τῶν Ἀποφοίτων τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς καί τοῦ Ἰωακειμείου Παρθεναγωγείου «Κοινήν Πνευματικήν Πορείαν» πρός τάς μητέρας Σχολάς αὐτῶν, μετά τήν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μουχλίου τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Κυριακήν, 6ην τ.μ. .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails