Μ' ένα κλικ στην εικόνα όλες οι σχετικές αναρτήσεις
_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

3/06/2016

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (3-5 Μαρτίου 2016)

Τρισάγιο του Πατριάρχη στο Βαλουκλή (φωτ. αρχείου)

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Παρασκευῆς, 4ης Μαρτίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου τῶν Ψυχῶν, 5ης ἰδίου, ἐν τῷ τέλει τῶν ὁποίων ἐτέλεσε τό εἰθισμένον Τρισάγιον, ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ὑπέρ ὧν προσεκομίσθησαν τά κόλλυβα. 
Μετά τόν Ἑσπερινόν, ὁ Παναγιώτατος μετέβη εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ ἔνθα ἐτέλεσε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς αὐτοῦ τε καί τῶν λοιπῶν ἐν τῷ περιβόλῳ τῆς Ἱ. Μονῆς ἀναπαυομένων Οἰκουμενικῶν Πατριαρχῶν, Ἀρχιερέων καί Μ. Εὐεργετῶν τοῦ Γένους. 
* * * 
Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 3ης Μαρτίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς ἐν τῇ Πόλει Σεβασμίας Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου, παρεκάθησεν εἰς τό ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Εὐαγγέλου Σέκερη, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος, παρατεθέν δεῖπνον ἐπί τῇ προσφάτῳ προαγωγῇ αὐτοῦ εἰς τόν βαθμόν τοῦ Πρέσβεως. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τό Σάββατον, 5ην τ. μ., παρέθεσε γεῦμα πρός τιμήν τῆς ἐν τῇ Πόλει Σεβασμίας Ἱεραρχίας τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ἐπί τοῖς προσφάτοις γενεθλίοις Αὐτοῦ, εἰς ὅ προσκληθείς παρεκάθησε καί ὁ Ἐξοχ. κ. Γενικός Πρόξενος. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Κοσκινᾶν καί τήν Εὐγεν. κ. Χρυσάνθην Τζανίδου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τούς Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Ρίζον, Μαθηματικόν-Συγγραφέα, καί κ. Πέτρον Ποδάραν, Μηχανικόν ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν -Συγγραφέα, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τούς Ἐντιμ. κ. Tuğrul Akşar καί κ. Cem Kontacı καί τήν Εὐγεν. κ. Serap Tuncer, στελέχη τῆς Τραπέζης «Garanti». 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Γρηγόριον Εὐσταθιάδην καί τάς Εὐγεν. κυρίας Ἑρμιόνην Κωνσταντινίδου καί Ἀναστασίαν Ἀφεντούλη, ἐκ Δράμας. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀχιλλέα Ἰ. Χανίδην μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Εὐαγγελίας Σ. Ὁγρετμένογλου, ἐκζητήσαντας τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις γάμοις αὐτῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails