________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


4/11/2018

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (Τετάρτη Διακαινησίμου - 11 Απριλίου 2018)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Ἀρμένιον Ἀρχιεπίσκοπον κ. Aram Ateşyan, Γεν. Πατριαρχικόν Ἐπίτροπον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου κ. Sahak Maşalyan καί τοῦ Αἰδεσιμολ. Ἱερομονάχου κ. Magakya Beskizisyan, ἐκφράσαντας τάς συγχαρητηρίους εὐχάς των ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα.
- Tόν Σοφολ. Hadji Dede κ. Edmont Brahimaj, ἐπί κεφαλῆς τῆς θρησκευτικῆς κοινότητος τῶν ἁπανταχοῦ τῆς γῆς Μπεκτασίδων, ἐξ Ἀλβανίας, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Giovanni Di Fisco, Ἀρχιτέκτονος, Giuseppe Farina, Ἠλεκτρολόγου Μηχανικοῦ, ἐξ Ἰταλίας, Atom Damalı, Μηχανολόγου Μηχανικοῦ, ἐντεῦθεν, καί Klodian Sula καί τῆς Εὐγεν. κ. Marjetta Dersvhia, Διερμηνέων, ἐξ Ἀλβανίας.
- Τούς Ἐλλογ. κ.κ. Momcilo Pavlovic, Antonio Apostolski καί Igor Velickovski, Καθηγητάς ἐν τῷ Ὀρθοδόξῳ Θεολογικῷ Σεμιναρίῳ τῶν Σκοπίων «Ἅγιος Κλήμης Ἀχρίδος», ἐπί κεφαλῆς τῶν τελειοφοίτων αὐτοῦ, πραγματοποιοῦντας ἐκπαιδευτικήν ἐπίσκεψιν εἰς τήν Πόλιν.
-  Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐτύχιον Δασκαλάκην, πρῴην Δήμαρχον Καντάνου Χανίων, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐγενίας, ἐκ Κρήτης.
* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἀντωνίου – Αἰμιλίου Ταχιάου, Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ τῆς Ἱστορίας καί Γραμματείας τῶν Σλαβικῶν Ἐκκλησιῶν ἐν τῇ Θεολογικῇ Σχολῇ τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ Θεσσαλονίκης, τήν Τετάρτην τῆς Διακαινησίμου, 11ην Ἀπριλίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails