Μ' ένα κλικ στην εικόνα όλες οι σχετικές αναρτήσεις
_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

4/05/2018

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (Μ. Πέμπτη - 5 Απριλίου 2018)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν ἐν τοῖς Πατριαρχείοις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τῶν Ἁγίων Παθῶν τοῦ Κυρίου, τό ἑσπέρας τῆς Μ. Πέμπτης, 5ης Ἀπριλίου, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Βρυούλων κ. Παντελεήμονος, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου καί τοῦ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ. 
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Περγάμου κ. Ἰωάννης, οἱ Ἐξοχ. κ. Πέτρος Μαυροειδῆς, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, καί Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι καί πιστοί ἐκ τῆς Πόλεως καί ἐξ Ἑλλάδος. 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Περγάμου κ. Ἰωάννην, Ἀκαδημαϊκόν, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βρυούλων κ. Παντελεήμονα, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλον, Προεστῶτα τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ἐδιρνέκαπου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἠλιού Γιόφογλου, Προέδρου τῆς εἰρημένης Κοινότητος, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νικηφόρον Κουνάλην, Ἱεροκήρυκα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου Σιαχάμη, Μεταπτυχιακοῦ Φοιτητοῦ ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ «Νεάπολις Πάφου», Ἱεροψάλτου, ἐξ Ἀθηνῶν, μεταβαίνοντας εἰς Τεχεράνην διά τάς Ἱεράς Ἀκολουθίας τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Δανάην Βασιλάκη, Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς μητρός αὐτῆς Εὐγεν. κ. Δήμητρας Τσαπρούνη, Δικαστοῦ ἐ.τ., καί τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου Παπαδημητράκη, Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωακείμ Ψευτέλην, Φυσιοθεραπευτήν, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Μιρέλλας Κάρ, ἐκζητήσαντας τάς Πατριαρχικάς εὐχάς ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις γάμοις αὐτῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Κωστίδην, Δημοσιογράφον, ἐντεῦθεν. 
- Tόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Krochak, Φοιτητήν ἐν τῷ ΡΚαθολικῷ Πανεπιστημίῳ τῶν Παρισίων, ἐκ Καναδᾶ. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Δημητρίου Μαγιόγλου, κατά τά διοργανωθέντα ὑπό τοῦ Ἱδρύματος «Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi», ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως ζωγραφικῆς, ἐπί τοῦ θέματος «İstanbul’ da Deniz Sefası», ἐν ταῖς ἐν Tepebaşı ἐγκαταστάσεσι τοῦ εἰρημένου Μουσείου, τήν Μ. Τετάρτην, 4ην Ἀπριλίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails