Μ' ένα κλικ στην εικόνα όλες οι σχετικές αναρτήσεις
_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

4/08/2018

ΠΑΣΧΑ 2018 ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΟ ΣΑΜΠΕΖΥ ΤΗΣ ΓΕΝΕΥΗΣ (ΦΩΤΟ)


Επιμέλεια: Αλέξης Χρυσοστάλης
Στιγμιότυπα ἀπὸ τὴν τελετὴ καὶ τὴν Θ. Λειτουργία τῆς Ἀναστάσεως, καὶ τὸν Ἑσπερινὸ τῆς Ἀγάπης στὸ Κέντρο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στὸ Σαμπεζύ (Γενεύη). 
Τῶν ἀκολουθιῶν, ποὺ ἔγιναν μὲ μεγάλη συμμετοχὴ πιστῶν, προεξῆρχε ὁ προϊστάμενος τοῦ Κέντρου Μητροπολίτης Ἑλϐετίας κ. Ἱερεμίας. Σύμφωνα μὲ τὴν παράδοσι, στὴν τελετὴ τῆς Ἀναστάσεως συμμετεῖχαν οἱ κληρικοὶ καὶ οἱ πιστοὶ ὅλων τῶν ἐνοριῶν οἱ ὁποῖες στεγάζονται στὸ Κέντρο· ἡ ἀνάγνωσις τοῦ Εὐαγγελίου ἔγινε στὴν ἑλληνική, ἀραϐική, γαλλική καὶ ρουμανικὴ γλῶσσα, ἐνῶ τὸ Χριστὸς ἀνέστη ἐψάλη στὶς προαναφερθεῖσες καὶ στὴν σλαϐονικὴ γλῶσσα. 
Τὴν ἀκολουθία μετέδωσε σὲ κατ' εὐθεῖαν μετάδοσι τὸ δεύτερο πρόγραμμα (γαλλόφωνο) τῆς ἑλϐετικῆς ραδιοφωνίας (Radio télévision suisse). 
Μετὰ τὸ τέλος τῆς Λειτουργίας, ὁ Μητροπολίτης εὐλόγησε τὴν πασχαλινὴ τράπεζα καὶ τῶν τριῶν στεγαζομένων στὁ Ὀρθόδοξο Κέντρο ἐνοριῶν (ἑλληνική, γαλλόφωνος, ρουμανική). 
Στὸν Ἑσπερινὸ τῆς Ἀγάπης ποὺ ἐψάλη τὴν Κυριακὴ τοῦ Πάσχα τὸ πρωί, τὸ Εὐαγγέλιο ἀνεγνώσθη σὲ δέκα γλῶσσες.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails