Μ' ένα κλικ στην εικόνα όλες οι σχετικές αναρτήσεις
_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

4/19/2016

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ (18-19 Απριλίου 2016)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις (19-4-2016)
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τούς Σεβ. Συνοδικούς Μητροπολίτας Γέροντα Περγάμου κ. Ἰωάννην, Ἀτλάντας κ. Ἀλέξιον, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Δαρδανελλίων κ. Νικήταν καί Ντητρόϊτ κ. Νικόλαον. 
- Ἐπίσημον Ἀντιπροσωπείαν τῆς Ἐκκλησίας Γεωργίας ἀποτελουμένην ἐκ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἀχαλτσίχης καί Τάο-Κλαρδζέτης κ. Θεοδώρου, Ζουγκδίδι καί Τσαΐσι κ. Γερασίμου, Γκόρι καί Ἀτένι κ. Ἀνδρέου, Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Γεωργίου Ζβιαντάντζε καί Ὁσιωτ. Μοναχοῦ κ. Ἀνθίμου. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Κούτραν, νέον Γεν. Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος εἰς Νέαν Ὑόρκην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Καλλιόπης. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Ἀναστάσιον Βαβοῦσκον, Δρα Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Tamara Karasu, ἐκ τῆς Βιβλικῆς Ἑταιρίας, ἐντεῦθεν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν τελετήν βραβεύσεως μαθητῶν τῆς Ζαππείου Σχολῆς διακριθέντων εἰς διαγωνισμόν ζωγραφικῆς εἰς μνήμην τῆς ἀειμνήστου Καλιρρόης Βιτάλη Ἀντωνιάδου, τήν Τρίτην, 19ην Ἀπριλίου.

Οι Συνοδικοί Μητροπολίτες Προικοννήσου και Ατλάντας 

Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις (18-4-2016)
- Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τούς Σεβ. Συνοδικούς Μητροπολίτας Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ καί Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιον, μετά τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Καισαρίου Βασιλείου. 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀμορίου κ. Νικηφόρον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. Θεολόγου Χριστοφορίδου καί κ. Κωνσταντίνου Ἀνδρεάδoυ. Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Σεραφείμ Στεργίου, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Νικάνορος Ζάβορδας, μετά τῶν ἐκ τῆς ἀδελφότητος αὐτῆς Ὁσιωτ. Ἱερομονάχου κ. Παϊσίου, Διακόνου κ. Προδρόμου καί Μοναχοῦ κ. Καλλιστράτου. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰουστῖνον Κεφαλοῦρον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου, καί τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν ἱερέα κ. Μάριον Ρῆγον, ἐκ Κερκύρας. 
- Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Murat Yetkin, Yetvart Danzikyan καί Atilla Güner, Δημοσιογράφους εἰς τάς ἐφημερίδας Hürriyet Daily News, Agos καί Yeni Yüzyıl, ἀντιστοίχως, οὕς ἐνημέρωσεν ἐπί τῆς συγκληθησομένης Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί τῶν πρωτοβουλιῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τοῦ Συγγραφέως Ἐλλογ. κ. Roy Arakelian, «Ἀδριανούπολις καί Ἀρμενική Κοινότητα» (Edirne ve Ermeni Toplumu), ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, τήν Δευτέραν, 18ην Ἀπριλίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν τελετήν ἐνάρξεως τοῦ εὐρωπαϊκοῦ προγράμματος ERASMUS+ KA2 «Travelling Words», ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, αὐθημερόν. 
-  Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συνδέσμου βοηθείας ἀπόρων ἀσθενῶν καί γηροκομουμένων Βαλουκλῆ πασχαλινήν ἑορταγοράν, τό Σάββατον, 16ην ἰδίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails