Μ' ένα κλικ στην εικόνα όλες οι σχετικές αναρτήσεις
_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

4/12/2016

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΩΝ ΤΙΜΗΣΕ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΚΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε'


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
Ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπιστρέψας ἐξ Ἴμβρου, τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης, 12ης τ.μ., προσηυχήθη καί κατέθεσεν ἄνθη πρό τῆς κλειστῆς Πύλης τῶν Πατριαρχείων, ἔνθα τήν 10ην Ἀπριλίου 1821 ἀπηγχονίσθη ὁ προκάτοχος Αὐτοῦ Γρηγόριος Ε’. 
 * * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης τήν Τρίτην, 12ηντ.μ., ἐπεσκέφθη τό ἐν Φαναρίῳ Μετόχιον τοῦ Παναγίου Τάφου, γενόμενος δεκτός μετά τιμῆς καί εὐλαβείας ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀνθηδῶνος κ. Νεκταρίου, Ἐπιτρόπου ἐν τῇ Πόλει, ὅστις καί ἐξενάγησεν Αὐτόν εἰς τά γινόμενα ἐν τῷ συγκροτήματι τοῦ Μετοχίου ἀνακαινιστικά ἔργα. 
 * * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
Tόν Ἐλλογιμ. κ. Roy Eappen, ἰατρόν, ἐκ Καναδᾶ. 
* * * 
 Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Σωματείου Δημοσιογράφων Τουρκίας ἀπονομήν βραβείων, ἐν τῷ ἐν Ταξείμ ξενοδοχείῳ «Marmara», τήν Δευτέραν, 11ην Ἀπριλίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τά ἐγκαίνια τῆς ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ διοργανουμένης ἐκθέσεως φωτογραφίας τοῦ Ἐντιμ. κ. Τάσσου Τριανταφύλου μέ θέμα «Ταυτότητες», τό Σάββατον, 9ην ἰδίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν ἐν τῇ Ἁγίᾳ Σοφίᾳ πραγματοποιηθεῖσαν ἔναρξιν ἐκθέσεως ἀραβικῆς γραφῆς, ἐπί τοῖς γενεθλίοις τοῦ ἱδρυτοῦ τοῦ Ἰσλάμ, τῇ παρουσίᾳ τῶν Ἐξοχ. κ. Ahmet Davutoğlu, Πρωθυπουργοῦ τῆς Τουρκίας, καί Σοφολ. κ. Mehmet Görmez, Διευθυντοῦ Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων αὐτῆς, τήν Παρασκευήν, 8ηντ.μ..
-  Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου Τάκου, κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Κωνσταντίνου Κασάπογλου, Ποδοσφαιριστοῦ, ἐκ τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Πριγκήπου, αὐθημερόν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails