Μ' ένα κλικ στην εικόνα όλες οι σχετικές αναρτήσεις
_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

4/02/2016

ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2016 ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ


Η Ιερά Μητρόπολη Αυστρίας με την ευλογία του Παναγιωτάτου Οικουμενικού μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου εξέδωσε ένα καλαίσθητο και ενημερωτικά πλήρες εγκόλπιο ημερολόγιο για το έτος 2016. Το ημερολόγιο είναι αφιερωμένο στην Ιεραποστολή. 
Στις πρώτες σελίδες του φιλοξενείται μήνυμα του Οικουμενικού μας Πατριάρχη. Μεταξύ των άλλων διαβάζουμε: «Μετά πολλού πατρικού ενδιαφέροντος παρακολουθούντες τον βίον και την κατά Χριστόν αύξησιν των ανά την Ευρώπην και τον κόσμον άπαντα τέκνων της Μητρός Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, ασμένως απονέμωμεν υμίν την υιοπρεπώς αιτηθείσαν ευλογίαν προς έκδοσιν εγκολπίου ημερολογίου διά το έτος 2016, αφιερωμένου εις την ιεραποστολήν». 
Ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος στην επόμενη παράγραφο του μηνύματος του αναφέρεται στην ιεραποστολή και απευθύνει τους εξής όμορφους και αληθινούς λόγους: «Η Εκκλησία είναι οικουμενική, πρώτον θεολογικώς, διότι διασώζει το πλήρωμα της αληθείας, είτα δε τοπικώς, τείνουσα να συμπεριλάβη ‘’τον κόσμον άπαντα’’ (Μαρκ. ις’, 15-16) κατά την ρητήν εντολήν του Σωτήρος. Όθεν, η ιεραποστολή, η προσπάθεια να καταστήσωμεν γνωστόν τον Ευαγγέλιον της σωτηρίας εις ανθρώπους έτι αγνοούντας αυτό, είναι σύμφυτος τη Εκκλησία. Άλλωστε, και εμμέσως πως, διά της εντολής της αγάπης, θεμελιούται η ιεραποστολή ως εσωτερική αναγακιότης της Εκκλησίας, καθόσον αύτη, ως το εν τω κόσμω Σώμα του Χριστού, είναι η μόνη οδός σωτηρίας και, ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν να υποβαθμισθή εις κλειστόν κύκλωμα, προωρισμένον αποκλειστικώς διά μίαν μερίδα ανθρώπων». 


Και παρακάτω ο Παναγιώτατος συνεχίζει ως εξής: «Αλλά και πέραν της ωργανωμένης κηρυκτικής προσπαθείας, ήντινα αντιλαμβανόμεθα κυρίως ως ιεραποστολήν, υπάρχει και η μυστικώς ενεργουμένη τοιαύτη, πολλάκις δε και αποτελεσματικωτέρα, διά της εναρέτου πολιτείας του χριστιανού, όστις βιοί τας ευαγγελικάς αληθείας. Αυτού του είδους την ιεραποστολήν ασκούσι κατά κανόνα οι μοναχοί, αλλ’ οφείλομεν και οι πάντες να εργαζώμεθα, διότι άλλως ‘’το όνομα του Θεού δι’ ημάς βλασφημείται εν τοις έθνεσι’’ (πρβλ. Ρωμ. β’, 24)». 


Στη συνέχεια ακολουθεί μήνυμα του αγαπητού Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αυστρίας κ.κ. Αρσενίου. Ο Σεβασμιώτατος απευθυνόμενος προς τον Ιερό Κλήρο και τον ευσεβή λαό της Ιεράς Μητροπόλεως Αυστρίας και Εξαρχίας Ουγγαρίας πατρικώς απευθύνει τους εξής λόγους: «Το Ημερολόγιον μας εφέτος είναι αφιερωμένον εις την Ιεραποστολήν. Είναι αλήθεια αυτό που ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας κ. Αναστάσιος, έχει δηλώσει, ότι: ‘’Εκκλησία χωρίς ιεραποστολή, είναι Εκκλησία χωρίς αποστολή’’. Στο βηματισμό και την ταπεινή διακονία μας στον ιεραποστολικό αγρό της Αυστρίας και της Ουγγαρίας διαπιστώνομε συνεχώς πιο έντονα αυτήν την αλήθειαν, που είναι ταυτόχρονα και πατρική μας αγωνία και ποιμαντική ανάγκη». 
«Ακούμε με συναίσθησιν ευθύνης τον προτρεπτικόν λόγον του Κυρίου μας ‘’Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το Όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος’’ (Ματθ. 28, 19). Ψηλαφούμενη την αγαθήν καρδιακήν αναζήτησιν των ανθρώπων, την απάντησιν εις τα αδιέξοδα τους. Επιδιώκομε, αγωνιζόμεθα και προσευχόμεθα διά την ένταξιν των εις το Σώμα της Αγίας μας Εκκλησίας, την ουσιαστικήν συμμετοχήν των εις τα Ιερά Μυστήρια, την γνώσιν του Αληθινού Τριαδικού Θεού μας, την αδιάκοπην βίωσην της Βασιλείας Του από τον παρόντα κόσμον».

Ακολουθεί άρθρο του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αλβανίας κ.κ. Αναστασίου, το οποίο αναφέρεται στη θεολογική κατανόηση της ιεραποστολής. Τις αμέσως επόμενες σελίδες κοσμεί ένας πίνακας με τις σημαντικότερες εορτές του έτους 2016 (δεσποτικές – θεομητορικές), το εορτολόγιο κάθε μήνα (στην ελληνική γλώσσα) και το Σύμβολο της Πίστεως. Αμέσως μετά διαβάζουμε διάφορες ιστορικές σημειώσεις που αφορούν την Ιερά Μητρόπολη Αυστρίας. 
Στη συνέχεια παρατίθενται πληροφορίες για το Οικουμενικό Πατριαρχείο σχετικά με την Αγία και Ιερά του Σύνοδο και τις Υπηρεσίες του. Γίνεται δε ονομαστική αναφορά στους Ορθόδοξους Πατριάρχες και Προέδρους των Αυτοκεφάλων Εκκλησιών, στις Επαρχίες του Οικουμενικού Θρόνου στη Διασπορά και αναλυτικά στοιχεία για την Ιερά Μητρόπολη Αυστρίας, της υπηρεσίες αυτής, τους Ιερούς Ναούς και τις οργανωμένες ελληνικές κοινότητες. Στις επόμενες δύο σελίδες ο αναγνώστης διαβάζει σύντομες χρήσιμες πληροφορίες για κάθε χριστιανό και που αφορούν την τέλεση της βαπτίσεως και του γάμου. 
Αυτό είναι το πρώτο μέρος του εγκόλπιου ημερολογίου στην ελληνική γλώσσα. Ακολουθούν οι ίδιες ενότητες (μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ.κ. Αρσενίου κ.τ.λ.) στη γερμανική γλώσσα. 
Το ημερολόγιο εκδόθηκε προνοία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αυστρίας κ.κ. Αρσενίου. Την επιμέλεια είχε ο πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου π. Ιωάννης Νικολίτσης.
Ευχαριστούμε τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο για την ευλογία έκδοσης του ημερολογίου, τις αγωνίες του, τις προσευχητικές του ικεσίες προς τον Ιησού Χριστό και την αγάπη του για τον σύγχρονο άνθρωπο. Βάζοντας εδαφιαία μετάνοια, ευλαβικά ζητούμε την ευχή του και τις ευλογίες του στη ζωή μας. 
Ευχαριστούμε δε και τον αγαπητό εν Χριστώ αδελφό Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αυστρίας κ.κ. Αρσένιο για την προσφορά του εγκόλπιου ημερολογίου, την αγάπη του και τις καρδιακές ευχές τόσο του ιδίου όσο και των συνεργατών του. Του ευχόμαστε εις πολλά έτη, υγιή με δύναμη και φως Χριστού. Ευφραινόμεθα ιδιαίτερα από την παρουσία αυτής της σπουδαίας πνευματικής προσωπικότητας της Μητρός Εκκλησίας, Εκκλησίας την οποία έχουμε στην καρδιά μας με συναισθήματα αγωνίας, χαράς, πόνου μα κι αναστάσιμης ελπίδας. 
Με σεβασμό, ειλικρινή και χαροποιά συναισθήματα προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο και την Ιερά Μητρόπολη Αυστρίας, 
Ηρακλής Φίλιος 
Πτυχιούχος Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών Φλώρινας 
Φοιτητής επί πτυχίω της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ. 
Διπλωματούχος της Βυζαντινής Μουσικής


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails