Μ' ένα κλικ στην εικόνα όλες οι σχετικές αναρτήσεις
_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

4/27/2016

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ (26 Απριλίου 2016)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων τήν πρωΐαν τῆς Μ. Τρίτης, 26ης τ.μ., καί τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου. 
* * * 
Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τῇ συνοδείᾳ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, ἐπεσκέφθη κατ᾿ οἶκον τόν Ἀρχιρραββῖνον τῶν ἐνταῦθα Ἑβραίων Σοφολ. κ. İshak Haleva καί διερμήνευσεν αὐτῷ τάς Σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς ἐπί τῷ Πάσχα τῶν Ἑβραίων. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Προκόπιον Βροντάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ὁσιώτ. Μοναχόν κ. Θεωνᾶν, ἐκ Καρεῶν Ἁγίου Ὄρους. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Angel Angelov, Γεν. Πρόξενον τῆς Βουλγαρίας ἐν τῇ Πόλει. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Κάτσικαν, Δημοσιογράφον-Ἱεροψάλτην, ἐκ Καΐρου. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Καρανικόλαν, μέλος τῆς Δημοτικῆς Ἀστυνομίας Ἴμβρου. 
- Τούς Ἐντιμ. κ. Süleyman Kaya καί κ. Murat Numanoğlu, ἐκ Σμύρνης. 
- Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Παναγιώτην Ρακτιβάν, Φυσικόν, καί Χρῆστον Χαρίσην, Χημικόν Μηχανικόν, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Μαραβελάκην, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
- Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Garbıs Çapkan καί Paris Dülgeryan, ἐκ τοῦ ἐνταῦθα πολιτιστικοῦ Ὁμίλου «Maral Dans Grubu».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails