Μ' ένα κλικ στην εικόνα όλες οι σχετικές αναρτήσεις
_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

4/02/2018

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (Μ. Δευτέρα / 2 Απριλίου 2018)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, τήν πρωΐαν τῆς Μ. Δευτέρας, 2ας Ἀπριλίου, καί τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας. 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανον, Πατριαρχικόν Ἐπίτροπον τῆς ἀπορφανισθείσης Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Ἀβραμίδου, γαμβροῦ τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κυροῦ Ἰακώβου, τῶν τέκνων αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου, Ἰδ. Ὑπαλλήλου, καί Ἐλλογ. κ. Παναγιώτου, Ἐπ. Καθηγητοῦ ἐν τῷ Ἀμερικανικῷ Κολλεγίῳ Ἀθηνῶν, καί τῆς Εὐγεν. κ. Ἀναστασίας Σωφρονιάδου, ἐξαδέλφης τοῦ ἀποιχομένου Ἱεράρχου, οἵτινες ὑπέβαλον Αὐτῷ εὐγνώμονας εὐχαριστίας διά τήν ἐκδήλωσιν τῆς Πατριαρχικῆς συμπαθείας ἐπί τῇ προσφάτῳ ἐκδημίᾳ αὐτοῦ. 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Χριστουπόλεως κ. Μακάριον, ἐξ Ἐσθονίας. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἐπαμεινώνδαν Πανταζόπουλον, Ἄρχοντα Ἀσηκρήτην, ἐξ Ἑλβετίας. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Στυλιανόν Φωτιάδην, Μουσικόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Γλυκερίας, διακεκριμένης Καλλιτέχνιδος, τοῦ Ἐντιμ. κ. Πέτρου Πελέλη, ὡσαύτως Μουσικοῦ, καί τῶν Εὐγεν. κυριῶν Βασιλικῆς Διαμαντοπούλου - Ἑλληνιάδου, Δικηγόρου, καί Γαλατείας Καπελλάκου, Ἰδ. Ὑπαλλήλου, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Χανίδην, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Χασάπην, φοιτητήν Θεολογίας ἐν Θεσσαλονίκῃ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Κυριακόν Χατζηστεφάνου, Συντηρητήν Ἔργων Τέχνης, Ξεναγόν, ἐκ Θεσσαλονίκης.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Φίλιππον Μπαρντακτσῆν, φοιτητήν Θεολογίας ἐν Θεσσαλονίκῃ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Goran Trpchevski, φοιτητήν Θεολογίας ἐν Mόσχᾳ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails