Μ' ένα κλικ στην εικόνα όλες οι σχετικές αναρτήσεις
_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

4/03/2018

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (3 Απριλίου 2018 / Μ. Τρίτη - φωτογραφίες και βίντεο)

φωτογραφίες από την Ακολουθία του Νυμφίου: Yani Kayakoparan

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Τήν πρωΐαν τῆς Μ. Τρίτης, 3ης Ἀπριλίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Ἀνδρέου, ἐπεσκέφθη εἰς τό ἐν Κοντοσκαλίῳ Ἀρμενικόν Πατριαρχεῖον τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον κ. Aram Ateşyan, Γεν. Πατριαρχικόν Ἐπίτροπον, καί ἐξέφρασεν αὐτῷ τάς συγχαρητηρίους εὐχάς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τῆς Ὁμογενείας ἐπί τῷ Πάσχα, εἶτα δέ ἐπεσκέφθη τόν ἐν τῷ Νοσοκομείῳ «Surp Pirgiç» ἀπό μακροῦ νοσηλευόμενον Πατριάρχην τῶν ἐν Τουρκίᾳ Ἀρμενίων Μακ. κ. Μεσρόπ Β´. 
* * * 
Αὐθημερόν τό ἀπόγευμα, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τῇ συνοδείᾳ τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Γρηγορίου, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐπεσκέφθη τόν Ἀρχιρραββῖνον τῶν ἐνταῦθα Ἑβραίων Σοφολ. κ. İshak Haleva ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ καί συνεχάρη αὐτῷ καί τῇ Ἑβραϊκῇ παροικίᾳ τῆς Πόλεως ἐπί τῷ Πάσχα αὐτῶν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου, τό ἑσπέρας τῆς Μ. Τρίτης, 3ης ἰδίου. 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εὐδόκιμον Καρακουλάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας. 
- Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον κ. Angelo De Donatis, Βικάριον τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα Φραγκίσκου παρά τῇ Ἐπισκοπῇ τῆς Πρεσβυτέρας Ρώμης, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου ΡΚαθολικῶν κληρικῶν ἐκ τῆς Ἐπαρχίας ταύτης, πραγματοποιούντων προσκυνηματικήν ἐκδρομήν εἰς τά ἴχνη τοῦ Ἀποστόλου Παύλου. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Ντόβολον, Δημοτικόν Σύμβουλον τοῦ Δήμου Βύρωνος, Καθηγητήν Βυζαντινῆς Μουσικῆς, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Δημοσθένην Χατζηγιάννην, Δικηγόρον, Παναγιώτην Κάλιτσαν, Πολιτικόν Μηχανικόν, ἐκ Λέσβου, καί Χαρίλαον Μεϊδώνην, ὁμοίως Δικηγόρον, ἐξ Ἀθηνῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails