Μ' ένα κλικ στην εικόνα όλες οι σχετικές αναρτήσεις
_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

1/10/2018

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018)

Ο Πατριάρχης κατά τα εγκαίνια της έκθεσης συλλογής έργων τέχνης του Muhtar Kent

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ὁ Πρωθυπουργός πρός τόν Πατριάρχην 
Ἡ Αὐτοῦ Ἐξοχότης ὁ Πρωθυπουργός τῆς Τουρκίας κ. Binali Yıldırım ἀπέστειλε πρός τήν Α. Θ. Παναγιότητα τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον ἐγκάρδιον ἑόρτιον Μήνυμα, διά τοῦ ὁποίου Τόν συγχαίρει ἐπί ταῖς Ἑορταῖς καί ζητεῖ παρ’ Αὐτοῦ νά διαβιβάσῃ τά καλύτερα αἰσθήματα καί τάς εὐχάς του πρός τούς ἐν τῇ Χώρᾳ Χριστιανούς Ὀρθοδόξους πιστούς. 
* * * 
Τήν Τετάρτην, 10ην Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐτέλεσεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ κατά τήν προτεραίαν μεταστάντος εἰς Κύριον ἀειμνήστου Μητροπολίτου Σύμης κυροῦ Χρυσοστόμου, συμπροσευχομένων τῶν Σεβ. Συνοδικῶν ἁγίων Ἀρχιερέων. 
* * * 
Tό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη κατά τά ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως τῆς συλλογῆς ἔργων τέχνης τοῦ Ἐντιμ. κ. Muhtar Kent, Προέδρου τῆς «Coca-Cola», ὑπό τόν τίτλον «Muhtar Kent Koleksiyonundan Uygarlıklar Sergisi», ἐν τῇ Αἰθούσῃ Τελετῶν τοῦ ἐν Sultanahmet Μουσείου «Türk ve İslâm Eserleri Müzesi». 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βρυούλων κ. Παντελεήμονα, ὑποβαλόντα τάς εὐγνώμονας εὐχαριστίας του ἐπί τῇ ἀνυψώσει αὐτοῦ εἰς τήν χορείαν τῶν ἐν ἐνεργείᾳ Ἱεραρχῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου διά τῆς ἐκλογῆς του εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Βρυούλων, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Κωνσταντίνου Δεληχρήστου, Κληρικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου, καί τοῦ Ὁσιωτ. Μοναχοῦ Θεωνᾶ, ἐκ τοῦ Ἱ. Κελλίου τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Σκουρταίων Ἁγίου Ὄρους. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Παπαναστασίου, Ἀστυνομικόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς Κασούρα, Ἰδιωτικῆς Ὑπαλλήλου, ἐξ Ἀθηνῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails