Μ' ένα κλικ στην εικόνα όλες οι σχετικές αναρτήσεις
_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

1/13/2018

Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΩΝ


ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΩΝ ΠΕΡΑΝ 
ΕΤΗΣΙΑ ΚΟΠΗ ΑΓΙΟΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ 
Ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τό Νέον Ἔτος 2018, ὁ Σύνδεσμος Μουσικοφίλων Πέραν, εὐχαρίστως ἀνακοινοῦται πᾶσι τοῖς ἐνδιαφερομένοις ὅτι, τήν ἐρχομένην Πέμπτην, 18ην Ἰανουαρίου ἐ.ἔ., καί περί ὥραν 18:30, θά προβῇ εἰς τήν καθιερωμένην κοπήν τῆς πατροπαραδότου Ἁγιοβασιλόπιττας εἰς τήν ἱστορικήν του ἕδραν εἰς τά Χρυσοβέργεια. 
Μέλη καί φίλοι τοῦ Συνδέσμου εἶναι εὐπρόσδεκτοι εἰς τήν πρώτην ταύτην ἐκδήλωσιν τοῦ Συνδέσμου μας κατά τό ἐπετειακόν Νέον Ἔτος, καθ΄ ὅ συμπληροῦται ἑβδομηκονταετία ἀπό τῆς ἱδρύσεως καί λειτουργίας του. 
Μετά τό πέρας τῆς κοπῆς, θά ἐπακολουθήσῃ ἡ καθιερωμένη πλέον κατά πᾶσαν Πέμπτην πρόβα τῆς Χορῳδίας τοῦ Συνδέσμου. 
Ἐκ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails