Μ' ένα κλικ στην εικόνα όλες οι σχετικές αναρτήσεις
_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

1/05/2018

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
Τήν μεσημβρίαν τῆς Παρασκευῆς, 5ης Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Μπενλίσοϊ, Γραμματέως τοῦ Τουρκικοῦ Γραφείου τῶν Πατριαρχείων, ἐπεσκέψατο ἐθιμοτυπικῶς τόν Ἔπαρχον τῆς Περιφερείας Fatih, ἐν ᾗ ἡ ἕδρα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, Ἐντιμ. κ. Ahmet Ümit, εὐχηθείς αὐτῷ τά εἰκότα ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τό Νέον Ἔτος. 
* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Χριστουπόλεως κ. Μακάριον, ἐξ Ἐσθονίας. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νικόδημον Ἀναγνωστόπουλον, Καθηγητήν, ἐκ Μ. Βρεταννίας.
- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Michael Oleksa, Κληρικόν τῆς O.C.A., ἐξ Ἀλάσκας. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Γρηγοριάδην, Ἀναπληρωτήν Καθηγητήν Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ «Bilkent» Ἀγκύρας, καί τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ἰωάννην Χρόνην, Ἀξιωματικόν τῆς Ἑλληνικῆς Ἀεροπορίας ἐ.ἀ., ἐκ Βόλου, καί Ἰωάννην Νιάρον, Ταξίαρχον τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας ἐ.ἀ., ἐξ Ἀθηνῶν, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Βατῆν, Θεολόγον, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Χριστάκην, Παραολυμπιονίκην, μέλος τοῦ Δ. Σ. τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας - Θρᾴκης, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
- Ὅμιλον προσκυνητῶν – μελῶν τῆς Εὐξείνου Λέσχης Ποντίων Ναούσης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτῆς Ἐντιμ. Φωτίου Φανιάδου, οἵτινες ἔψαλον εἰς τόν Πατριάρχην τά ποντιακά κάλαντα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails