Μ' ένα κλικ στην εικόνα όλες οι σχετικές αναρτήσεις
_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

1/11/2018

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΘΑ ΠΑΡΑΘΕΣΕΙ ΓΕΥΜΑ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
ΕKΔΡΟΜΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ 
Εὐχαρίστως ἀνακοινοῦται, ὅτι ἐπί ταῖς Ἑορταῖς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐν τῇ στοργῇ καί τῇ πατρικῇ ἀγάπῃ Αὐτοῦ πρός τούς νεαρούς βλαστούς τῆς Ὁμογενείας, θά παραθέσῃ εἰς αὐτούς γεῦμα, τό Σάββατον, 13ην Ἰανουαρίου, ἐν τῇ περιοχῇ «Kemer Country». 
Διά τούς μαθητάς οἱ ὁποῖοι θά συμμετέχουν εἰς τήν ἐκδρομήν ταύτην διατίθενται δύο λεωφορεῖα, ἐκ τῶν ὁποίων τό μέν πρῶτον θά ἐκκινήσῃ ἐκ τῆς πλατείας Κουρτουλούς, τήν 10:00 ὥραν, διερχόμενον τήν 10:15 ἔμπροσθεν τῆς Ὄπερας Ταξείμ, τό δέ δεύτερον θά ἐκκινήσῃ τήν 10:00 ἐκ τοῦ Ἁγίου Στεφάνου, ἔμπροσθεν τοῦ Σιδηροδρομικοῦ Σταθμοῦ, διερχόμενον τήν 10:15 ἐκ Μακροχωρίου (ἔμπροσθεν τοῦ ἑστιατορίου Gelik), καί τήν 10:30 ἐκ Βλάγκας (ἔμπροσθεν τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίων Θεοδώρων), μετ᾿ ἐπιστροφῆς εἰς τά ἴδια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails