Μ' ένα κλικ στην εικόνα όλες οι σχετικές αναρτήσεις
_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

1/28/2018

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018)

φωτό: Yani Kayakoparan

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 27ης Ἰανουαρίου, καθ’ ὅν συμπροσηυχήθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰωαννίνων κ. Μάξιμος, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐπαρχίας αὐτοῦ, καί ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ταρτού κ. Ἠλίας, παρέστη δέ Οὗτος συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τοῦ Τελώνου καί Φαρισαίου, 28ης ἰδίου, καθ’ ἥν ἐχοροστάτησεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰωαννίνων κ. Μάξιμος. 
Εἰς τό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ τοῦ Σαββάτου ὁ Πατριάρχης ἀπαντῶν εἰς εὐλαβῆ ἀδελφικήν προσφώνησιν τοῦ ἁγίου Ἰωαννίνων ἀπηύθυνε θερμόν χαιρετισμόν πρός αὐτόν καί τούς περί αὐτόν εὐσεβεῖς προσκυνητάς Καθηγητάς καί μαθητάς τοῦ Τμήματος θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ καί προσκυνηματικῶν περιηγήσεων καί τοῦ Τμήματος Δημοσιογραφίας τοῦ Δημοσίου Ἰνστιτούτου Ἐπαγγελματικῆς Καταρτίσεως.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐλευθέριον Χατζηϊωάννου, Ἀντιδήμαρχον Πολιτισμοῦ / Μεσαιωνικῆς Πόλεως Ρόδου, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Μαρίας Χατζηλαζάρου, Ἀντιδημάρχου Τουρισμοῦ, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐαγγέλου Σπάρταλη. 
-  Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Ψευτέλην, Ναυπηγόν Μηχανικόν, ἐκ Πειραιῶς. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἐλευθερίου Χρυσοχόου, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τοῦ ἐν Ἀθήναις «Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτῶν», συμπίπτουσαν πρός τήν 90ετῆ ἐπέτειον ἀπό τῆς ἱδρύσεως αὐτοῦ, ἐν τῇ ἐν Καλλιθέᾳ Αἰθούσῃ Τελετῶν αὐτοῦ, τήν Κυριακήν, 28ην Ἰανουαρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails