Μ' ένα κλικ στην εικόνα όλες οι σχετικές αναρτήσεις
_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

1/08/2018

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 8ης Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου καί τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Ἀνδρέου, ἐπεσκέφθη ἐν τῷ ἐν Κοντοσκαλίῳ Ἀρμενικῷ Πατριαρχείῳ τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον κ. Karekin Bekçiyan, Τοποτηρητήν, καί συνεχάρη αὐτῷ τε καί τοῖς περί αὐτόν ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις καί τῷ Νέῳ Ἔτει. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἰκονίου κ. Θεόληπτον, μετά τῶν μικρανεψιῶν αὐτοῦ Ἀνδρέου καί Κυριακοῦ Δεμερτζίδου, Μαθη-τῶν, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Γεώργιον Φλωρεντῆν, Γενικόν Γραμματέα τοῦ Ὑπουγείου Ψηφιακῆς Πολιτικῆς, Τηλεπικοινωνιῶν καί Ἐνημερώσεως, καί Ἀνδρέαν Σταματίου, Γραμματέα ἐν τῷ Γραφείῳ Τύπου τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, καί τόν Ἐλλογ. κ. Γεώργιον Πηλιχόν, συγγραφέα, ὑποβαλόντα Αὐτῷ τό πόνημά του, ὑπό τόν τίτλον «Ἄουσβιτς: Ἕλληνες - Ἀριθμός Μελλοθανάτου».
- Τούς Ἐντιμ. κ. Dorival Spatti, Νομικόν, ἐκ Βραζιλίας, καί τήν Εὐγεν. κ. Olga Maria Rodriguez, Οἰκονομολόγον, ἐξ Οὐρουγουάης, Μέλη τοῦ Γενικοῦ Συμβουλίου τῆς Κινήσεως τῶν Φοκολάρι, μεθ’ ὁμίλου ἐκ τῆς ἐνταῦθα ἀντιπροσωπείας αὐτῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Domenico Sessa καί τῆς Εὐγεν. κ. Angela Caliaro. 
- Ὅμιλον τελειοφοίτων μαθητῶν τοῦ ἐνταῦθα Γαλλικοῦ Σχολείου «Pierre Loti», ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Feryal Kοnuk, Καθηγητρίας Τουρκικῆς Γλώσσης. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Λιάζε, Πρόεδρον τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς ἐνταῦθα Βουλγαρικῆς Παροικίας. 
- Tόν Ἐντιμ. κ. Zafer Polat, Ἀρχιτέκτονα, ἐκ τῆς Ἑταιρίας «BAŞAK YAPI», ἐντεῦθεν. 
- Tάς Εὐγεν. κυρίας Serap Tuncer καί Ayşin Kutlubaş, διευθυνούσας τήν Ἑταιρίαν «İki Organizasyon», ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Κόλτσεφ, ἐκ τῶν Νεωκόρων τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Sevcan Yavaş, ἐντεῦθεν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails