_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

6/10/2016

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ (6-9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ὁ Πατριάρχης πρός τόν Νομάρχην 
Ἐπί τῷ τραγικῷ συμβάντι τῆς τρομοκρατικῆς ἐπιθέσεως ἐναντίον ἀστυνομικῶν ὀχημάτων εἰς τό κέντρον τῆς Πόλεως, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἀπέστειλε Μήνυμα συμπαθείας πρός τόν Νομάρχην Ἐξοχ. κ. Vasip Şahin, ἐν τῷ ὁποίῳ εὔχεται αὐτῷ καί ἐπί τῷ ἀρξαμένῳ μηνί τοῦ Ραμαζανίου τῶν Μουσουλμάνων συμπολιτῶν μας. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 9ης Ἰουνίου, μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τά ἐγκαίνια τῆς ἐν αὐτῷ συνδιοργανουμένης ὑπό τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ Ἑλληνοτουρκικοῦ Σωματείου «Δάφνη - Defne» ἐκθέσεως φωτογραφίας μέ τίτλον «Ἴμβρος-Μνήμη». 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Δέρκων κ. Ἀπόστολον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ἐγγίζουσιν ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γρεβενῶν κ. Δαβίδ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Σεραφείμ Ζώγκα, Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ, ὅν καί προήγαγεν εἰς Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βαρθολομαῖον, Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ὀνομαστικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εὐδόκιμον Καρακουλάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰορδάνην Hayat, ἐντεῦθεν. 
- Τήν Εὐγεν. δίδα Ἑλένην Μπαρντακτσῆ, ἐντεῦθεν, τήν ὁποίαν καί συνεχάρη ἐπί τῇ ἀποφοιτήσει αὐτῆς ἐκ τοῦ Τμήματος Ἱσπανικῆς Φιλολογίας. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Lugansk κ. Μητροφάνη, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Οὐκρανίας, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωθιερέως κ. Νικολάου Danilevich. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπαν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Βίκτωρα Μαλιγκούδην, Πρόξενον τῆς Ἐλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀλεξίας Μανούσου, καί τῶν θυγατέρων των, ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ ἐντεῦθεν λόγῳ μεταθέσεώς του. Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰβάν Ζέλεφ Δημητρώφ, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐκ Βουλγαρίας. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Βοστώνης κ. Μεθοδίου, κατά τήν χειροτονίαν τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Paul Fitzpatrick Russell, νέου Νουντσίου τοῦ Βατικανοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ ΡΚαθολικῷ Ἱ. Ναῷ Τιμίου Σταυροῦ Βοστώνης, τήν Παρασκευήν, 3ην Ἰουνίου. 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, κατά τήν ὑπό τοῦ Δήμου Σηλυβρίας διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν «Börek Festivali», εἰς τό χωρίον Δελλιῶναι (Ortaköy), τήν Δευτέραν, 6ην Ἰουνίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν τελετήν ἀποφοιτήσεως τῶν ἐφετεινῶν τελειοφοίτων τοῦ Ζαππείου Λυκείου, ἐν τῇ θεατρικῇ αἰθούσῃ αὐτοῦ, τήν Τρίτην, 7ην ἰδίου, καί τήν ὑπ᾿ αὐτοῦ διοργανωθεῖσαν θεατρικήν παράστασιν «Ὅλα τά παιδιά θέλουν εἰρήνη», τήν Τετάρτην, 8ην ἰδίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἀντωνίου Καμβισέλη, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, τήν Τρίτην, 7ην τ.μ. . 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Λαζάρου Θεοδοσίου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Καλλιόπης Ἑρμιάογλου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων, τήν Πέμπτην, 9ην Ἰουνίου.
-Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, κατά τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Μurat Hazinedar, Δημάρχου Beşiktaş, δεῖπνον (iftar), ἐν τῇ πλατείᾳ Barbaros, τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 6ης Ἰουνίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ἄννης Σαρίογλου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίων Ἀποστόλων Φερίκιοϊ, τήν Κυριακήν, 5ην Ἰουνίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τό παρατεθέν ὑπό τῶν Συλλόγων γονέων καί κηδεμόνων τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς καί τῶν Λυκείων Ζαππείου καί Ζωγραφείου, δεῖπνον ἀποφοιτήσεως τῶν ἐφετεινῶν τελειοφοίτων αὐτῶν, ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Ceylan Intercontinental», τό Σάββατον, 4ην ἰδίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails