________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


12/26/2018

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (26 Δεκεμβρίου 2018)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Τετάρτην, 26ην Δεκεμβρίου, ἐδέχθη ἐν τῷ Γραφείῳ Του τούς ἐνταῦθα Σεβ. Ἀρχιερεῖς τοῦ Θρόνου, ἀνταλλάξας τόν ἀδελφικόν ἀσπασμόν ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις μετ᾿ αὐτῶν, οἵτινες ἐν συνεχείᾳ παρεκάθησαν εἰς τήν Πατριαρχικήν ἑόρτιον Τράπεζαν μετά τῶν ἐν τῇ Πόλει Ἐντιμολογιωτάτων Ἀρχόντων Ὀφφικιαλίων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας. 
* * * 
Ἡ Α .Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρον, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, μετά τῆς ὑπ’ αὐτόν ἀδελφότητος, παρουσιάσαντα Αὐτῷ τόν πρότριτα χειροτονηθέντα Ἱερολ. Διάκονον κ. Σπυρίδωνα Χατζῆν, ᾧτινι ἡ Παναγιότης Του ηὐχήθη πιστήν καί εὔορκον διακονίαν εἰς τάς αὐλάς τῆς Ἱ. Μονῆς. 
- Tόν Ἐντιμ. κ. Muhtar Kent, Πρόεδρον τῆς «Coca-Cola», ἐξ Ἀμερικῆς. 
- Tόν Ἐλλογ. κ. Hüseyin Hatemi, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Kezban, Δικηγόρου, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Παπαοικονόμου, Ξενοδόχον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Γεωργίας Παπανικόλα, καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Σταματίου, ἐκ Ρόδου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails