________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


12/28/2018

ΕΟΡΤΙΟ ΓΕΥΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΨΩΜΑΘΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΒΛΑΓΚΑΣ


ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΒΛΑΓΚΑΣ 
ΕΟΡΤΙΟΝ ΓΕΥΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΨΩΜΑΘΕΙΩΝ
Ἀνακοινοῦται ὅτι, τήν Κυριακήν, 30ήν Δεκεμβρίου, ἐν τῷ ὡς ἄνω Ἱ. Ναῷ θά τελεσθῇ Θεία Λειτουργία, Ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, μετά τό τέλος τῆς ὁποίας θά πραγματοποιηθῇ εἰς τήν Κοινοτικήν Αἴθουσαν τό ἑόρτιον γεῦμα τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, Κοντοσκαλίου καί Βλάγκας, μετά μουσικοῦ προγράμματος, καί ἡ λαχειοφόρος ἀγορά τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Βλάγκας. 
Διά τούς ἐπιθυμοῦντας νά προσέλθουν θά διατεθοῦν δύο λεωφορεῖα, ἐκ τῶν ὁποίων τό μέν πρῶτον θά ἐκκινήσῃ τήν 9:30 ὥραν, ἐκ τῆς πλατείας Κουρτουλούς καί θά διέλθῃ ἔμπροσθεν τῆς Ὄπερας Ταξείμ τήν 9:45, τό δέ δεύτερον θά ἐκκινήσῃ ἔμπροσθεν τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ὑψωμαθείων, τήν 9:30, μετ' ἐπιστροφῆς εἰς τά ἴδια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails