________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


12/27/2018

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ (ΦΩΤΟ)


Κατανυκτικῶς, σεμνοπρεπῶς καὶ ἱεροπρεπῶς ἑωρτάσθησαν τὰ Χριστούγεννα εἰς Σμύρνην, εἰς τόν Ἱ. Ναὸν Ἁγ. Φωτεινῆς, ὅπου ἐτελέσθησαν, συμφώνως πρὸς τὸ τυπικὸν καὶ τὴν τάξιν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἀπὸ Κυριακῆς πρὸ Χριστοῦ Γεννήσεως μέχρι καὶ τῆς ἑορτῆς τῆς Συνάξεως πρὸς τιμὴν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, οἱ προβλεπόμενες Ἱερὲς Ἀκολουθίες, κατὰ τὶς ὁποῖες προεξῆρχεν ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης ἡμῶν, Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος. 
Κατ' αὐτὲς καὶ κατὰ τὴν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Μητροπόλεως τῶν Ἑορτῶν, τῶν Χριστουγέννων, ἐκκλησιάσθησαν ἡ Εὐγεν. κ. Ἀργυρὼ Παπούλια, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν Σμύρνῃ, ὁ Ἐντιμ. κ. Εὐθύμιος Ἀγγελόπουλος, Συνταγματάρχης, ἐπὶ κεφαλῆς τῆς Ἑλληνικῆς Στρατιωτικῆς Ἀποστολῆς εἰς τὴν ἐνταῦθα ἕδραν τοῦ ΝΑΤΟ, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Στεφάνου, τ. Γενικὸς Γραμματεὺς τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Διπλωματικῆς Ἀρχῆς ἐνταῦθα καὶ τῆς εἰρημένης Στρατιωτικῆς Ἀποστολῆς, μετὰ τῶν οἰκογενῶν των, καὶ μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος, ἀνέγνωσθη δ' ἡ Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξις ἐπὶ τοῖς Χριστουγέννοις, ὑπὸ τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἀθανασίου Κατζιγκᾶ. 
Μετὰ τὸ πέρας αὐτῆς ἐπηκολούθησεν ἑόρτιος δεξίωσις εἰς τὴν αἴθουσαν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως.
Εκ της Ι. Μητροπόλεως Σμύρνης
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails