________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


6/02/2016

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΝΤΟΥΑΡΙΑΣ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐπίσκεψις τῆς Α. Χάριτος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Καντουαρίας, 
 εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον 
Ἡ Αὐτοῦ Χάρις, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Καντουαρίας καί Πριμᾶτος πάσης Ἀγγλίας κ. Justin Portal Welby μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Caroline, ἀφίχθησαν ἐκ Λονδίνου εἰς τήν Πόλιν, τήν μεσημβρίαν τῆς Τετάρτης, 1ης ἀρξ. μηνός Ἰουνίου, συνοδευόμενοι ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ebbsfleet κ. Jonathan Goodall καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Sarah. 
Τήν Α. Χάριν ὑπεδέχθη ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος. 
Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Καντουαρίας προσῆλθε μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ εἰς τά Πατριαρχεῖα, ἔνθα ἐγένετο δεκτός ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί Ἱεραρχῶν τοῦ Θρόνου, ἐκεῖθεν δέ ἅπαντες ὁμοῦ ἐπεσκέφθησαν τό νεοσυσταθέν Μουσεῖον τῆς Ἑβραϊκῆς Κοινότητος ἐντός τοῦ συγκροτήματος τῆς Συναγωγῆς Neve Şalom. 
Τό Σάββατον, 4ην τ.μ., ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, προσκληθείς ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου, θά συνοδεύσει Αὐτόν εἰς Καππαδοκίαν πρός πραγματοποίησιν τοῦ ἐκεῖσε ἐτησίου προσκυνήματος. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μιλήτου κ. Ἀπόστολον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Χαλκιδικῇ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας. 
- Τόν Ἐξοχ. κ. Θεοδόσιον Πελεγρίνην, Ὑφυπουργόν Παιδείας, Ἐρεύνης καί Θρησκευμάτων τῆς Ἑλλάδος, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Εὐαγγέλου Σέκερη, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, τῶν Ἐλλογ. κ. Σταύρου Γιωλτζόγλου, Συντονιστοῦ Ἐκπαιδεύσεως, καί κ. Κωνσταντίνου Γαβρόγλου, Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Κρικρῆ.

- Τόν Ἐξοχ. κ. Radu Onofrei, Πρέσβυν τῆς Ρουμανίας ἐν Ἀγκύρᾳ. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Federica Ferrari Bravo, Γεν. Προξένου τῆς Ἰταλίας ἐνταῦθα, δοθεῖσαν δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Χώρας, ἐν τοῖς κήποις τοῦ ἐν Σταυροδρομίῳ Γεν. Προξενείου, τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 31ης Μαΐου.
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν: 
α) τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Behice Susin, ἐκ τοῦ κοιμητηρίου τῆς Συροϊακωβιτικῆς Κοινότητος Yeni Kozlu, αὐθημερόν, καί 
β) κατά τήν κηδείαν τοῦ ἐκλιπόντος Sami Herman, πρῴην Προέδρου τῆς ἐν τῇ Πόλει Ἑβραϊκῆς Κοινότητος, ἐκ τῆς Συναγωγῆς Neve Şalom, τήν αὐτήν ἡμέραν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails