Μ' ένα κλικ στην εικόνα όλες οι σχετικές αναρτήσεις
_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

9/22/2015

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (22 Σεπτεμβρίου 2015)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α .Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βελγίου κ. Ἀθηναγόραν, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμολ. κ. Θεοδώρου Ρούσση, Ἄρχοντος Δεπουτάτου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Hilda, ἐκ Βρυξελλῶν. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Κωνσταντῖνον Μόραλην, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Βαλτιμόρης τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀμβρόσιον Μπιτζιάδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰερσέης.
- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀλέξανδρον Καρλοῦτσον, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Ξανθίππης καί τῆς Εὐγεν. κ. Filiz Öztürk. 
- Τόν Ἐξοχ. κ. Γεώργιον Ἰακώβου, πρῴην Ὑπουργόν Ἐξωτερικῶν τῆς Κύπρου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Ἀχιλλείδου, Στρατηγοῦ ἐ.ἀ. . 
- Τόν Ἐνδοξ. κ. Ἰωάννην Ἠλιόπουλον, Ἀντιστράτηγον, Διοικητήν τῆς 1ης Στρατιᾶς, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Παρασκευῆς, τοῦ υἱοῦ των Μιχαήλ καί συνεργατῶν αὐτοῦ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐαγγέλου Σέκερη, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Πρόδρομον Κατσαντώνην, Πρόεδρον τοῦ Συλλόγου τῶν ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ Κωνσταντινουπολιτῶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σεβαστῆς. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τό ὑπό τοῦ Δικτύου Πολιτικῆς Ἀλληλεγγύης («Sivil Dayanışma Platformu») διοργανωθέν συλλαλητήριον κατά τῆς τρομοκρατίας, εἰς ὅ κεντρικός ὁμιλητής ἧτο ὁ Ἐξοχ. κ. Recep Tayyip Erdoğan, Πρόεδρος τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας, ἐν Yenikapı, τήν Κυριακήν, 20ήν Σεπτεμβρίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τό ὑπό τοῦ Δήμου Beşiktaş διοργανωθέν φεστιβάλ ἀνθέων καί κηπουρικῆς, ἐν Akaretler, τήν Δευτέραν, 21ην ἰδίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails